Seine-Schelde-West

Afleidingskanaal van de Leie

Het project Seine-Schelde West onderzoekt de haalbaarheid van een verbeterde ontsluiting van de Vlaamse zeehavens via de binnenvaart. Het project beoogt het volwaardig inschakelen van de Vlaamse kusthavens in het Trans-Europees binnenvaartnetwerk.

Project
Studies
       Haalbaarheidsstudie
                    - Tien uitgangspunten
                    - Projectorganisatie
                    - Onderzochte alternatieven en varianten
                    - MKBA
                    - Conclusie haalbaarheidsstudie
       Plan-MER
       Gebiedsvisie
       Aanvullende studies
FAQ
Enkele begrippen
Documenten
Links - Contact
 

 
 

Laatste nieuwsberichten

Brug over Maalbeek in Grimbergen wordt vervangen

De brug over de Maalbeek in Grimbergen is einde levensduur en aan een volledige vervanging toe. ...

26/10/2016

Herder en schapen zijn terug langs de Damse Vaart

Vanaf zaterdag 22 oktober grazen er opnieuw schapen langs de Damse Vaart. ...

20/10/2016

-->
Akkoord over minder hinder-maatregelen Kruispoortbrug I in Brugge

Er worden verschillende maatregelen genomen om de hinder voor de zwakke weggebruikers en het wegverkeer ter hoogte van de weggehaalde ...

19/10/2016

Jaagpad tussen Kampenhout en Boortmeerbeek tijdelijk afgesloten voor oeverwerken

Waterwegen en Zeekanaal NV start vanaf komende maandag 17 oktober met vernieuwingswerken aan de linkeroever van het kanaal Leuven-Dijle (= kant ...

14/10/2016

Voorbereidende werken nieuwe ‘passerelle’ Wetteren van start

Op 17 oktober 2016 starten de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde in Wetteren. ...

11/10/2016

Kruispoortbrug I in Brugge weggehaald – opnieuw scheepvaartverkeer mogelijk tussen Gent en de kusthavens

De Kruispoortbrug I in Brugge is deze morgen aan de hand van de enkele grote kranen op een ponton gehesen en afgevoerd. ...

09/10/2016

UPDATE - Kruispoortbrug I in Brugge tijdelijk onderbroken na vaststelling ernstige schade – brug wordt zo snel mogelijk weggehaald

De Kruispoortbrug I in Brugge is sinds donderdagavond afgesloten voor alle verkeer. ...

07/10/2016

Verkoop van enkele woningen, bouwgronden en parkeerplaatsen

Waterwegen en Zeekanaal NV verkoopt enkele woningen, bouwgronden, parkeerplaatsen en een hoeve. ...

07/10/2016

Nieuwe erfpachten in aanbieding

Waterwegen en Zeekanaal NV biedt enkele woningen, een magazijn en een bouwgrond aan in erfpacht. ...

07/10/2016

Kruispoortbrug I in Brugge tijdelijk onderbroken na vaststelling ernstige schade

De Kruispoortbrug I in Brugge is sinds donderdagavond afgesloten voor alle verkeer. ...

07/10/2016

Concessionaris gezocht voor kaaimuur ex-G&G aan het Zeekanaal Brussel-Schelde

Deze kaaimuur is gelegen aan het Zeekanaal Brussel-Schelde (RO) ter hoogte van de voormalige terreinen van G&G en naast de Ringbrug van de N16 te ...

06/10/2016

Jaagpaden langs Leie en kanaal Roeselare - Leie worden hersteld in oktober

In de loop van de maand oktober werkt waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV op maar liefst 27 verschillende locaties aan de jaagpaden ...

05/10/2016

Sigmaplan organiseert doedag in Mechels Rivierengebied

Op vrijdag 7 oktober 2016 zijn het Zennegat en omgeving het decor voor de Sigmaplan-in-actiedag, een initiatief van Waterwegen en Zeekanaal NV ...

29/09/2016

Herstellingswerken afgerond langs Afleidingskanaal van de Leie in Maldegem

De herstellingswerken aan het wegdek langs het Afleidingskanaal van de Leie, tussen de Kleine Moerwege en de Oude staatsbaan, zijn bijna klaar. ...

28/09/2016

Scheldebocht Uitbergen proeflocatie voor bestrijden van aanzanding

Vandaag moet er heel wat gebaggerd worden om de vaargeul van de Boven-Zeeschelde op diepte te houden. ...

22/09/2016

Werken aan ‘blauwe brug’ tussen Walem en Heindonk bijna klaar

Op 11 april 2016 startte Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met noodzakelijke onderhoudswerken aan de voetgangers- en ...

22/09/2016

Fietsers- en voetgangersbrug aan de Canadabrug in Brugge afgesloten voor verkeer

Een van de twee houten fietsers- en voetgangersbruggen naast de Canadabrug in Brugge is sinds afgelopen weekend afgesloten voor alle verkeer. ...

21/09/2016

Minister Weyts investeert in vergroening binnenvaart

De Minister lanceert twee complementaire maatregelen gericht op het vergroenen van de binnenvaart. ...

19/09/2016

Call II Watertruck+ operatoren

De raad van bestuur van bvba Watertruck+ heeft beslist om een tweede marktverkenning te starten om extra operators bij het project te betrekken. ...

19/09/2016

Nieuwe anti-sliplaag voor Sint-Agnetabrug in Gent

Op maandag 19 september 2016 start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met werken aan de Sint-Agnetabrug, dat is de brug ter hoogte van ...

19/09/2016