Vervoer van huishoudelijk afval Vlaams-Brabant via binnenvaart een feit 02.08.2017 11:38:00

Waterwegen & Zeekanaal NV, de intercommunales Haviland en EcoWerf in Vlaams-Brabant en afvalverwerker Indaver sloten een  overeenkomst voor transport van huishoudelijk afval via de waterweg. Een eerste schip met afvalcontainers zette op 12 juli ll. koers vanuit Vilvoorde naar de verbrandingsovens van Indaver in Doel. EcoWerf sluit vanaf eind november aan en zal het vervoer van huishoudelijk afval organiseren vanaf het Kanaal Leuven-Dijle.
 
De binnenwateren als alternatief voor transport over de weg 
De overeenkomst houdt in dat jaarlijks ca. 60.000 ton huishoudelijk afval over de binnenwateren wordt vervoerd waardoor jaarlijks zo’n 2400  vrachtwagenritten worden vermeden. “Elk jaar 2400  vrachtwagens minder in de file. Geweldig nieuws voor Vlaams-Brabant, waar het verkeer vandaag te vaak vast zit”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Dit is het zoveelste bewijs dat de watersnelweg voor steeds meer verschillende soorten vrachten een sterk en aantrekkelijk alternatief is”.
 
Schepen varen thans op regelmatige basis met 6 tot 12 containers afval van de intercommunale Haviland vanuit Vilvoorde naar Indaver (Doel). In de roosterovens in Doel verwerkt Indaver niet-recycleerbaar huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval. De warmte die vrijkomt bij de verbranding, gebruikt Indaver voor de eigen processen en levert ze daarnaast onder de vorm van stroom aan het netwerk en onder de vorm van stoom aan buurbedrijven.  
 
Multimodale benadering
De uitdaging ligt in het feit dat de cyclus van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval niet meteen langs de waterweg zelf plaatsvindt en er bijgevolg een logistieke afstemming vereist is tussen het voor- en natransport en het transport via de waterweg.  Het multimodale vervoerbedrijf Van Moer Logistics en de andere partners zorgen ervoor dat het vervoer via de binnenwateren wordt geoptimaliseerd en het transport via de weg beperkt wordt.
 
Jo Van Moer: “Wij geloven sterk dat intermodaliteit essentieel is om de huidige verkeersproblematiek aan te pakken. Wij zijn dan ook verheugd deze samenwerking op te starten met onze partners, en aldus een voorbeeld te stellen dat eens die mental shift overbrugd is, de modal shift niet meer ver weg is.”
 
Meer binnenvaart in het belang van een bereikbaar en leefbaar Vlaanderen
Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van Waterwegen en Zeekanaal reageert verheugd : “Dit duurzaam initiatief is een mooi voorbeeld van het alternatief dat binnenvaart biedt voor het wegtransport. Het past perfect in onze ambitie  om het aandeel van binnenvaart in de logistieke vervoersketen substantieel te verhogen in het belang van de mobiliteit in Vlaanderen. Bovendien draagt deze multimodale benadering ook bij aan een vermindering van de ecologische voetafdruk.”
 
De provincie Vlaams-Brabant keurde zopas de milieuvergunning goed voor op- en overslag van restafval op de loskade van EcoWerf in Wilsele. Eind 2017 zal ook EcoWerf het afval over het water vervoeren. “Het vervoer van afval over water levert een grote bijdrage aan onze ambitie om als provincie klimaatneutraal te worden tegen 2040. Tegen 2040 willen we onze CO2-uitstoot met 80 tot 95% verminderen ten opzichte van 2011. De grootste uitstoot in onze provincie, zo'n 75%, komt van transport en de woningen. Daarom ondersteunen we projecten die inzetten op alternatieve vervoersmodi ten volle,” zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieuvergunningen.
 
Ook Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit, is opgetogen: “Als provinciebestuur hebben we jarenlang meegewerkt aan deze realisatie. Het is ook een bekroning op het werk van mijn voorganger en ere-gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts die destijds samen met de intercommunales het langlopend afvalverwerkingscontract met Indaver heeft afgesloten. Dat dit project de mobiliteit op ons wegennet ten goede komt is overduidelijk.“
 
Paul De Bruycker, CEO Indaver: “Indaver denkt al vele jaren mee over de ‘modal shift’; om haar eigen ecologische voetafdruk én die van haar klanten te beperken. Dat geldt ook voor het vervoer van het afval dat we beheren. Indaver wil op een duurzame en kostenefficiënte manier het restafval van Vlaams Brabant naar de verwerkingsinstallaties in Doel brengen. We evalueerden voor elk alternatief de kostenstructuur, de impact op het milieu en het maatschappelijk draagvlak. Pas wanneer een scenario op deze drie criteria goed scoort is een verschuiving van wegvervoer naar een alternatieve vervoerswijze duurzaam.”
 
Meer informatie 
 
Marina Van den Bossche – Waterwegen en Zeekanaal NV  - marina.vandenbossche@wenz.be T : 0496 59 82 96
Filip Cardon - Haviland  filip.cardon@haviland.be T: 0499 51 53 09
Jos Artois -  EcoWerf  jos.artois@ecowerf.be  T: 0475 64 21 55
Inge Baertsoen -  Indaver  inge.baertsoen@indaver.be T: 0497 97 05 70
Felien Van Oost - Van Moer Logistics felien@vanmoer.com T: 0479 46 30 04
Tie Roefs, gedeputeerde voor milieuvergunningen – Provincie Vlaams-Brabant: kabinet.roefs@vlaamsbrabant.be T: 0498 75 96 39
Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit – Provincie Vlaams-Brabant: kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be  T: 0475 21 03 96
 
 
 

Laatste nieuwsberichten

Jaagpad op linkeroever afgesloten door voorbereidende werken voorhavens nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve

Vanaf eind augustus starten de voorbereidende werken aan de voorhavens van de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve. ...

Wed Aug 16 13:22:00 CEST 2017

Herstellingswerken aan hefbrug in Oudenaarde

De hefbrug over de Boven-Schelde in Oudenaarde zal 2 dagen niet toegankelijk zijn voor het verkeer. ...

Wed Aug 16 09:57:00 CEST 2017

Contouren Pijntoren worden visueel weergegeven op stuweiland

De contouren van de Pijntoren zullen visueel weergegeven worden op het stuweiland. ...

Thu Aug 10 10:18:00 CEST 2017

Vervoer van huishoudelijk afval Vlaams-Brabant via binnenvaart een feit

Waterwegen & Zeekanaal NV, de intercommunales Haviland en EcoWerf in Vlaams-Brabant en afvalverwerker Indaver sloten een overeenkomst voor ...

Wed Aug 02 11:38:00 CEST 2017

Stalen Baileybrug over Grote Nete in Oosterlo wordt vervangen

Waar de Eindhoutseweg de Grote Nete kruist in Oosterlo (grondgebied Geel) bevindt zich een stalen Baileybruggetje. ...

Wed Aug 02 09:27:00 CEST 2017

Restanten unieke Pijntoren gevonden op stuweiland Geraardsbergen - bezoek mogelijk van woensdag 2 tot en met vrijdag 4 augustus 2017

De bouw van de nieuwe stuw in Geraardsbergen is volop bezig. Archeologen volgen de werken van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV op de ...

Tue Aug 01 15:53:00 CEST 2017

Jaagpad ter hoogte van Barebeek in Muizen tegen eind september weer open

De werf voor de lokale verbreding van het kanaal Leuven-Dijle aan het dierenpark Planckendael in Muizen (Mechelen) heeft door technische ...

Wed Jul 19 15:30:00 CEST 2017

Leiewerken Menen – Bijkomend technisch onderzoek afgerond

Eind vorig jaar werden de grote lijnen uit het voorkeursscenario voor de Leiewerken in Menen vastgelegd: een nieuwe hoge, vaste brug en een ...

Fri Jul 14 13:07:00 CEST 2017

Herstellingswerken aan de Zandbergenbrug in Zandbergen (Geraardsbergen)

Waterwegen en Zeekanaal NV start op maandag 31 juli 2017 met herstellingswerken aan de Zandbergenbrug in Zandbergen, een deelgemeente van ...

Fri Jul 14 11:20:00 CEST 2017

Leiewerken Wervik: jaagpaden opnieuw open voor fietsverkeer

Vanaf zaterdag 15 juli 2017 kunnen de jaagpaden langs de Leie in Wervik op zowel Vlaamse als Franse oever opnieuw gebruikt worden door fietsers ...

Fri Jul 14 09:30:00 CEST 2017

Herstellingswerken aan Dambrug in Moerbeke

Waterwegen en Zeekanaal NV start op woensdag 2 augustus 2017 met herstellingswerken aan de Dambrug in Moerbeke. ...

Thu Jul 13 09:28:00 CEST 2017

Ringbrug in Willebroek komend weekend afgesloten

Tussen 7 en 11 juli voert Waterwegen en Zeekanaal NV noodzakelijke werken uit aan de Ringbrug, de brug over het zeekanaal Brussel-Schelde in het ...

Thu Jul 06 10:58:00 CEST 2017

Jachthaven Klein-Willebroek uitgebreid met zestig ligplaatsen

Vandaag zijn in Klein-Willebroek officieel de werken afgerond voor de aanleg van een nieuwe jachthaven. ...

Wed Jul 05 19:55:00 CEST 2017

Voorbereidingen voor test onbemand vaartuig op de IJzer van start

In het kader van het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ starten de projectpartners Waterwegen en Zeekanaal NV, de POM West-Vlaanderen en KU ...

Tue Jul 04 11:03:00 CEST 2017

Nieuwe radartoren in Beveren biedt prachtig uitzicht op Schelde en polder

De gemeente Beveren heeft er een nieuwe trekpleister bij. Sinds kort vormt de nieuwe radartoren ‘Prosperpolder’ een extra toeristische troef in ...

Fri Jun 30 15:11:00 CEST 2017

Battelbrug Mechelen tijdelijk onderbroken voor wegenwerken

Waterwegen en Zeekanaal NV laat vanaf maandag 3 juli herstellingswerken uitvoeren aan het wegdek van de Battelbrug in Mechelen. ...

Thu Jun 29 17:41:00 CEST 2017

Waterwegen en Zeekanaal mikt mee op veerkrachtige Kleine Netevallei

Samen met het Vlaams gewest, de provincie Antwerpen en verschillende gemeenten langs de Kleine Nete heeft Waterwegen en Zeekanaal NV maandag een ...

Wed Jun 28 16:53:00 CEST 2017

Nieuwe brug Ingelmunster – Afbraak oude dorpsbrug

Op vrijdag 30 juni start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de afbraak van de oude Dorpsbrug in Ingelmunster over het kanaal ...

Tue Jun 27 14:47:00 CEST 2017

Kruibeekse watervallen kolken voor het eerst

Grote in- en uitwateringssluis Polders van Kruibeke lokt heel wat belangstelling Op zaterdag 24 juni stroomde het Scheldewater voor een ...

Mon Jun 26 13:28:00 CEST 2017

Vlaamse waterwegbeheerder roept op tot spaarzaamheid bij watercaptaties

Door de extreme droogte van de afgelopen maanden en weken staat het waterpeil op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen lager dan ...

Fri Jun 23 17:10:00 CEST 2017