W&Z en gemeentebestuur Willebroek nemen maatregelen na recente defecten Vredesbrug 04.05.2017 03:11:00

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het gemeentebestuur van Willebroek hebben overleg gehad over de recente defecten aan de Vredesbrug. Bedoeling is dat er een calamiteitenplan wordt opgesteld om al dan niet geplande onderbrekingen in de toekomst nog vlotter te kunnen aanpakken en de communicatie naar de burgers toe te verhogen. W&Z investeert alvast in dynamische verkeerssignalisatie en overweegt een van de vroegere passerelles voor fietsers en voetgangers terug in gebruik te nemen.

De voorbije weken deden zich verschillende defecten voor aan de Vredesbrug over het zeekanaal Brussel-Schelde in Willebroek.  Door de ligging van de brug in het centrum van de gemeente, zorgde dit voor heel wat hinder. 

Hoewel de oorzaak van de defecten uiteenlopend was en elk defect intussen structureel werd verholpen, kwamen W&Z en een delegatie van het gemeentebestuur en van de politiezone Mechelen-Willebroek gisteren samen om de voorbije defecten en de hinder die ermee gepaard ging te evalueren. Er werden constructieve afspraken gemaakt over de aanpak van eventuele toekomstige onderbrekingen. Die zijn immers nooit helemaal uit te sluiten, benadrukt ir. Lieven Dejonckheere van W&Z: "De Vredesbrug wordt, net als al onze andere kunstwerken, regelmatig onderworpen aan een nauwgezet periodiek onderhoud. Bovendien vinden er op regelmatige basis keuringen plaats. We zetten dus fors in op het onderhoud en de bedrijfszekerheid van onze bruggen, zeker op cruciale locaties zoals hier in Willebroek, waar het zeekanaal Brussel-Schelde met zijn intense scheepvaartverkeer wordt gekruist door verschillende drukke verkeersaders. Dat neemt echter niet weg dat er zich soms toch onverwachte storingen kunnen voordoen.”

Wanneer dit gebeurt, start W&Z onmiddellijk een procedure op voor het garanderen van de veiligheid en een snelle aanpak van het probleem.  W&Z heeft hiervoor in Willebroek 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 een interventieteam ter beschikking van onderhoudstechnici die jarenlange ervaring en knowhow hebben opgebouwd inzake de werking van vaak erg complexe en technisch specifieke kunstwerken, zoals de bekende, als monument geklasseerde Vredesbrug.  “Bovendien werd, gelet op het belang van het zeekanaal Brussel-Schelde, begin dit jaar nog een servicecontract afgesloten met een externe firma voor dringende bijstand bij defecten aan de beweegbare bruggen op dit kanaal,” aldus Lieven Dejonckheere.

Al deze inspanningen nemen uiteraard niet weg dat gebeurlijke defecten telkens zorgen voor heel wat hinder voor de gebruikers van de brug.  Om hen beter te kunnen informeren neemt W&Z zich alvast voor om de meldingsprocedures vanuit de bedieningscentrale in Zemst en het RIS-centrum in Evergem te optimaliseren waar nodig.  Zo zullen defecten voortaan sneller worden gemeld aan de hulpdiensten en aan de betrokken diensten van het gemeentebestuur. 

Die laatste zullen in overleg met alle betrokkenen een calamiteitenplan opstellen op snel en efficiënt te kunnen optreden wanneer zich problemen voordoen aan de bruggen over het zeekanaal.  Het calamiteitenplan van de gemeente zal scenario’s omvatten rond onder meer omleidingstrajecten, het waarschuwen en informeren van de bevolking en mogelijke alternatieven voor de verschillende gebruikers van de brug.

Burgemeester Eddy Bevers: “Er werd overeengekomen met W&Z om te investeren in de uitbouw van dynamische verkeerssignalisatie aan de invalswegen in de gemeente. Daarnaast wordt overwogen om de zogenaamde passerelles op de Vredesbrug en/of de IJzerenbrug (spoorbrug) in Willebroek terug in dienst te nemen. Deze boden in het verleden ook bij een geopende Vredesbrug een overgang voor fietsers en voetgangers. Toen de bediening van beide bruggen enkele decennia geleden wijzigde, werden deze overgangen echter opgeheven.”
 
Gepland onderhoud voetpaden
Op 15 mei start W&Z met de vernieuwing van de fiets- en voetgangersstroken op de brug – met name het vervangen van het plankendek, dat momenteel in slechte staat is.  Die werken zullen circa twee maanden duren, waarbij beide stroken alternerend zullen worden aangepakt.  Er zal dus steeds een overgang zijn voor fietsers en voetgangers.  Voor het gemotoriseerd wegverkeer blijft de rijbaan toegankelijk.

Meer informatie
Kevin Polfliet – regionale communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV – tel. 03 860 62 11 – zeekanaal@wenz.be
 

Kevin Polfliet
 
 

Laatste nieuwsberichten

Nieuwe Leiebrug in Wervik officieel geopend

De nieuwe Leiebrug in Wervik gaat vandaag open voor het verkeer. Vlaanderen wordt zo - na een onderbreking van 4 maanden - opnieuw verbonden met ...

Thu May 25 08:58:00 CEST 2017

Afbraak volgende stuk historische kaaimuur Nieuw Zuid zaterdag 27 mei

Op zaterdag 27 mei 2017 zal in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai opnieuw een stuk kaaimuur worden afgebroken met springstoffen. ...

Wed May 24 16:40:00 CEST 2017

Extra omleidingen op het jaagpad langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is volop bezig met aanpassingswerken aan het Afleidingskanaal van de Leie. ...

Tue May 23 10:05:00 CEST 2017

Baggerwerken duurzaam beheerplan Boven-Zeeschelde succesvol afgerond

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft in mei onderhoudsbaggerwerken en drie pilootprojecten succesvol afgerond in het kader van het duurzaam ...

Fri May 19 12:36:00 CEST 2017

Herstellingswerken langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is vandaag gestart met herstellingswerken langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem. ...

Thu May 18 15:32:00 CEST 2017

Bomen langs het kanaal Roeselare-Leie krijgen nummer

Maakte je onlangs gebruik van het jaagpad langs het kanaal en heb je een scherp oog? ...

Tue May 16 12:02:00 CEST 2017

Vernieuwing fiets- en voetgangersstroken Vredesbrug Willebroek

Morgenochtend 16 mei, één dag later dan oorspronkelijk voorzien, start een aannemer in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV aan de vernieuwing ...

Mon May 15 16:52:00 CEST 2017

Nieuwe kaaimuren vormen uniek uitkijkpunt aan Antwerps Droogdokkenpark

Op het Antwerpse Eilandje komt de komende jaren het Droogdokkenpark tot ontwikkeling: een unieke groene uitwaaiplek op het Droogdokkeneiland. ...

Mon May 15 12:44:00 CEST 2017

Herstellingswerken aan oevers Kazernevest in Brugge

Waterwegen en Zeekanaal NV voert vanaf maandag 15 mei 2017 herstellingswerken uit aan de oevers van het kanaal Gent-Oostende ter hoogte van de ...

Fri May 12 10:02:00 CEST 2017

Feestelijke opening nieuwe Leiebrug in Wervik op 25 mei

De gloednieuwe brug in Wervik, pal op de grens tussen België en Frankrijk, gaat binnen twee weken open voor het verkeer. ...

Fri May 12 09:45:00 CEST 2017

Ecorace Challenge promoot innovatie voor binnenvaart

Op 6 en 7 mei 2017 vond de vierde editie van de Ecorace Challenge plaats op het kanaal Leuven-Dijle in Tildonk-Haacht. ...

Sun May 07 09:38:00 CEST 2017

W&Z en gemeentebestuur Willebroek nemen maatregelen na recente defecten Vredesbrug

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het gemeentebestuur van Willebroek hebben overleg gehad over de recente defecten aan de Vredesbrug. ...

Thu May 04 15:11:00 CEST 2017

Werken Scheldekaaien Sint-Andries en Het Zuid zetten volop in op binnenvaart

Voor de stabilisatie van de historische kaaimuur in de Antwerpse werfzone Sint-Andries en Het Zuid zet Waterwegen en Zeekanaal NV (Vlaamse ...

Thu May 04 13:38:00 CEST 2017

Stroomversnelling voor de Leiewerken in Harelbeke

Waterwegen en Zeekanaal NV en THV LeieLand zijn volop bezig met de uitvoering van de Leiewerken in Harelbeke. ...

Tue May 02 09:18:00 CEST 2017

Succesvolle afbraak kaaimuur Nieuw Zuid

Tweede stuk kaaimuur Nieuw Zuid succesvol afgebroken Aan de Antwerpse Ledeganckkaai is vandaag omstreeks 18u30 een stuk kaaimuur over een afstand ...

Sat Apr 29 10:35:00 CEST 2017

Veerdienst Kruibeke-Hoboken onderbroken van 29 april tot en met 1 mei

Van zaterdag 29 april tot en met maandag 1 mei zal in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV de toegangsbrug en het vlotponton van de ...

Fri Apr 28 11:44:00 CEST 2017

Oost- en West-Vlaamse ondernemers ontdekken de voordelen van Seine-Schelde Vlaanderen

Zijn Vlaamse ondernemers klaar om de overstap van de weg naar het water te maken? ...

Fri Apr 28 11:25:00 CEST 2017

Werf tweede Kruineikebrug in Tildonk tijdelijk stilgelegd

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft de bouwwerken aan de tweede Kruineikebrug in Tildonk laten stilleggen. ...

Wed Apr 26 17:51:00 CEST 2017

Nieuwe brug Ingelmunster - voorbereidende werken volop bezig

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is volop bezig met de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe Dorpsbrug in Ingelmunster. ...

Wed Apr 26 15:04:00 CEST 2017

Biedingsprocedure woonvaartuig Keerdok - Winketkaai Mechelen

Op 1 mei 2017 wordt een nieuwe biedingsprocedure gelanceerd voor een ligplaats voor een woonvaartuig gelegen aan het Keerdok - Winketkaai te ...

Mon Apr 24 16:34:00 CEST 2017