Waterwegen en Zeekanaal NV vraagt stedenbouwkundige vergunning aan voor de aanleg van de Zuidbrug in Halle 24.02.2017 11:19:00

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV heeft op 12 januari 2017 de aanvraag ingediend
voor de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de nieuwe Zuidbrug in Halle. Het openbaar
onderzoek over deze vergunningsaanvraag loopt van 27 februari tot 28 maart 2017. Het vergunningsdossier en
de plannen kunnen ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening van de stad Halle tijdens de
openingsuren van de balie of op afspraak in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal, Oostdijk 110 in
Willebroek.


Het kanaal naar Charleroi heeft al een hele geschiedenis achter de rug. De waterweg ontstond rond 1830 als
verbinding tussen Brussel en de steenkoolbekkens in Wallonië. Hoewel er sindsdien herhaaldelijk
aanpassingswerken werden uitgevoerd, voldoet het kanaal vandaag niet meer aan de behoeften van de
huidige binnenvaartsector en is het aan een grondige opwaardering toe. Het doel daarbij is niet alleen om
sluizen en bruggen aan te passen om het kanaal beter toegankelijk te maken voor schepen. Waterwegen en
Zeekanaal NV wil ook de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal verbeteren, zodat het er voor iedereen
nog aangenamer toeven en ondernemen wordt.


Op 5 juni 2014 ondertekenden Waterwegen en Zeekanaal NV het protocol over de algemene principes van de
opwaardering van het kanaal op het grondgebied van de stad Halle. Dit protocol voorziet onder meer dat:

 • de huidige Bospoortbrug vervangen wordt door een nieuwe beweegbare brug en voorbehouden wordt voor fiets‐ en voetgangers en openbaar vervoer;
 • het gemotoriseerd verkeer afgeleid wordt naar een nieuwe vaste Zuidbrug en Nederhembrug;
 • een voetgangersbrug over het kanaal aangelegd wordt in het verlengde van de voetgangersbrug over de sporen ter hoogte van de Sint‐Annastraat.

De lopende aanvraag betreft de aanleg van de Zuidbrug. Deze Zuidbrug vormt een nieuwe vaste verbinding
tussen het centrum van Halle en de Sint‐Rochuswijk en omvat de volgende onderdelen:

 • de aanleg van een tijdelijk jaagpad langs de sporen als minder‐hinder maatregel;
 • de aanleg van nieuwe kanaaloevers en jaagpaden;
 • de bouw van een brug over de spoorlijnen L94 en L96;
 • de aanleg van nieuwe wegenis tussen het kanaal en de spoorweg;
 • de bouw van een boogbrug over het kanaal;
 • de aanleg van nieuwe wegenis met aansluitingen op de René Deboecklaan, de Suikerkaai en de Vogelpers;
 • volwaardige voorzieningen voor voetgangers en fietsers.
   

Daarnaast voorziet de stad Halle om de bestaande brug over de Zenne in de René Deboecklaan te vervangen
door een nieuwe brug. Deze Zennebrug maakt echter geen voorwerp uit van het nu aangekondigde openbaar
onderzoek. Het tracé en het ontwerp van de Zuidbrug zijn afgestemd op dat van de Zennebrug.


Over deze vergunningsaanvraag loopt een openbaar onderzoek van 27 februari tot 28 maart 2017. Het
vergunningsdossier en de plannen kunnen ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening van de stad
Halle tijdens de openingsuren van de balie of op afspraak in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal,
Oostdijk 110 in Willebroek.


Op 14 maart 2017 om 20.00 in de raadzaal van het stadhuis te Halle (Oudstrijdersplein 18), geeft Waterwegen
en Zeekanaal NV meer toelichting over de vergunningsaanvraag. Aansluitend zal de stad Halle haar project en
stand van zaken van de vervanging van de brug over Zenne voorstellen.


Bijkomende informatie over het globale opwaarderingsproject van het kanaal naar Charleroi en over de
deelprojecten is terug te vinden op de website www.kanaalnaarcharleroi.be. Op deze website kan in de
toekomst tevens de voortgang van het project gevolg worden.


Meer informatie
Kevin Polfliet – communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde – gsm 0484‐916 984 ‐ kanaalnaarcharleroi@wenz.bewww.kanaalnaarcharleroi.bewww.wenz.be

Wafae Benacher
 
 

Laatste nieuwsberichten

Kruibeekse watervallen kolken voor het eerst

Grote in- en uitwateringssluis Polders van Kruibeke lokt heel wat belangstelling Op zaterdag 24 juni stroomde het Scheldewater voor een ...

26/06/2017

Vlaamse waterwegbeheerder roept op tot spaarzaamheid bij watercaptaties

Door de extreme droogte van de afgelopen maanden en weken staat het waterpeil op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen lager dan ...

23/06/2017

Nieuwe brug Ingelmunster - start van de werken

Op vrijdag 23 juni start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in Ingelmunster met de werken voor de nieuwe brug over het kanaal ...

22/06/2017

Werken aan Celiebrug en installatie hoogte- en breedteportiek aan Oosthoekbrug (Sint-Laureins - Maldegem)

Op maandag 26 en dinsdag 27 juni voert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV dringende werken uit aan het wegdek van de Celiebrug over het ...

20/06/2017

Dampoortbrug I in Brugge even onderbroken tijdens herstellingswerken Dampoortsluis

De Dampoortbrug I over het kanaal Gent-Oostende in Brugge wordt op donderdag 22 juni enkele uren onderbroken voor alle verkeer, dus ook voor ...

20/06/2017

Gezocht: kandidaten voor bedrijventerrein 'Projectgebied Gillekens' (Vilvoorde)

Waterwegen en Zeekanaal NV zoekt kandidaten voor een bedrijventerrein te Vilvoorde: Het projectgebied Gillekens is gelegen aan de rechteroever ...

19/06/2017

POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV investeren fors in binnenvaartplatformen

De POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV zullen in de komende 3 jaar bijkomende capaciteit ontwikkelen voor de binnenvaart. ...

16/06/2017

Oosthoekbrug over Leopoldkanaal afgesloten voor wegverkeer (Sint-Laureins / Maldegem)

De Oosthoekbrug over het Leopoldkanaal op de grens van Sint-Laureins en Maldegem wordt vandaag afgesloten voor het wegverkeer. ...

14/06/2017

Afbraak historische kaaimuur Nieuw Zuid goed verlopen

Aan de Antwerpse Ledeganckkaai werd vandaag omstreeks 17u30 met succes een stuk kaaimuur afgebroken van 60 meter lang. ...

12/06/2017

Wondelgemstraatbrug in Gent even onderbroken voor herstellingswerken

In de nacht van 9 op 10 juni 2017 voert Waterwegen en Zeekanaal NV elektromechanische werken uit aan de Wondelgemstraatbrug in Gent. ...

08/06/2017

Laatste afbraak van het voorjaar in Nieuw Zuid

Op zaterdag 10 juni rond 17u30 wordt in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai voor de laatste keer dit voorjaar een stuk kaaimuur afgebroken ...

08/06/2017

Geluids- en trillingshinder verwacht bij heiwerken in Nieuw Zuid

In de week van maandag 5 juni start aannemer THV Scheldekaaien in opdracht van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de bouw van een ...

02/06/2017

Veilig zwemmen in Vlaanderen

Met het mooie weer kan een verfrissende duik heerlijk zijn. De Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Zorg en Gezondheid, Waterwegen en ...

01/06/2017

Nieuwe Leiebrug in Wervik onder grote belangstelling geopend

Donderdag 25 mei 2017 is de nieuwe Leiebrug in Wervik feestelijke geopend! Honderden nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen naar hun nieuwe brug. ...

31/05/2017

W&Z breekt zonevreemde woningen af om verval te vermijden

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV start vandaag met de afbraak van zeven zonevreemde woningen in Briel en Fabriekstraat in ...

30/05/2017

Onderhoudswerken aan Nieuwegebrug in Jabbeke

Op maandag 12 juni 2017 start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met noodzakelijke onderhoudswerken aan de Nieuwegebrug over het kanaal ...

30/05/2017

Nieuwe Leiebrug in Wervik officieel geopend

De nieuwe Leiebrug in Wervik gaat vandaag open voor het verkeer. Vlaanderen wordt zo - na een onderbreking van 4 maanden - opnieuw verbonden met ...

25/05/2017

Afbraak volgende stuk historische kaaimuur Nieuw Zuid zaterdag 27 mei

Op zaterdag 27 mei 2017 zal in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai opnieuw een stuk kaaimuur worden afgebroken met springstoffen. ...

24/05/2017

Extra omleidingen op het jaagpad langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is volop bezig met aanpassingswerken aan het Afleidingskanaal van de Leie. ...

23/05/2017

Baggerwerken duurzaam beheerplan Boven-Zeeschelde succesvol afgerond

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft in mei onderhoudsbaggerwerken en drie pilootprojecten succesvol afgerond in het kader van het duurzaam ...

19/05/2017