Waterwegen & Zeekanaal NV en Natuurpunt bezegelen toekomst Bos van Aa in Zemst 29.08.2013 01:52:00

Waterwegen en Zeekanaal NV en de vzw Natuurpunt hebben vanmiddag een gebruiksovereenkomst ondertekend voor het omwalde  terrein genaamd “Bos van Aa” in Zemst. Het terrein werd vroeger gebruikt als zandwinningsgebied, maar inmiddels is het een waardevol natuurgebied geworden. Dankzij de overeenkomst zal Natuurpunt er nieuwe kansen kunnen geven aan Europees beschermde topnatuur.
 
Plassen, open vegetaties, moeras, een orchideeënrijk bos, soortenrijke graslanden en vochtige ruigten: het oud zandwinningsgebied langs het Zeekanaal Brussel-Schelde in Zemst is vandaag een waardevol natuurgebied geworden. Door het ondertekenen van deze gebruiksovereenkomst kan het 113 hectare groot gebied beschermd en hersteld worden. Het dagelijks beheer draagt eigenaar Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) over aan Natuurpunt, dat voor een gedetailleerd beheerplan zorgt waarin het toekomstig beheer bepaald is.
 
In dat beheerplan wordt zowel rekening gehouden met de huidige natuurwaarden als met de instandhoudingsdoelstellingen die gelden voor alle Europees beschermde gebieden, zoals het Bos van Aa er een is. Tegelijk is voorzien in een doorgedreven monitoring zodat het beheer bijgestuurd kan worden in functie van de natuur die er spontaan ontwikkelt. Al vanaf het begin van de jaren '70 werd in dit gebied zand gewonnen, waardoor de zone lang afgesloten bleef en zich grotendeels spontaan ontwikkelde. Door enkele gerichte ingrepen willen de eigenaar (W&Z) en de beheerder (Natuurpunt) zorgen voor meer en betere natuurontwikkeling. Zo zullen er onder andere rasters geplaatst worden voor grazers, die de gewenste biotoop helpen ontwikkelen, en komen er enkele grootschalige reliëfwerkzaamheden. De vrijwilligers en de professionele ploeg van Natuurpunt zullen instaan voor het beheer van het gebied.
 
Om het gevarieerd reliëf definitief vast te leggen, bundelen W&Z en Natuurpunt de krachten. Zo zullen de oevers van de grote plassen afgeschuind worden met oog op de uitbreiding van rietland, natte ruigtes en ondiepe waterzones, een meer optimale inrichting van de verdrogende moeraszone en de voorziening van broedgelegenheid voor oeverzwaluwen. Na de reliëfwijziging komen er nog wandelpaden, want  het gebied zal opengesteld worden voor wandelaars en (andere) natuurliefhebbers.

Er zijn nog meer plaatsen waar nieuwe natuur verschijnt in een oude zandwinningsput, alleen gebeurt het hier op grote schaal en wordt het zowel afgestemd op de bestaande natuurwaarden als op die van de omliggende natuurgebieden zoals die van het Kollinten- en het Gravenbos. Die bossen genieten allebei Europese bescherming vanwege hun hoge biodiversiteit. De drie natuurgebieden samen vormen een oppervlakte van ongeveer 400 hectare, en dat op minder dan twintig kilometer in vogelvlucht van de Brusselse Grote Markt.
 
De Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zemst zijn opgetogen met de overeenkomst. “Op deze manier wordt er structureel verder gewerkt aan een definitieve inrichting van het gebied”, klinkt het. De gemeente en de provincie maken deel uit van de begeleidingscommissie die de opmaak van de verdere plannen zal sturen. Van zodra deze definitief zijn vastgelegd zullen de nodige stedenbouwkundige vergunningen worden aangevraagd en kunnen de werken uitgevoerd worden.
 
Daarna zal het Bos van Aa zich verder kunnen ontwikkelen tot een regionaal topnatuurgebied dat onderdeel is van het Europees Natura 2000-netwerk. Natura 2000 is de naam voor het grensoverschrijdende netwerk van topnatuurgebieden dat de Europese lidstaten hebben afgebakend en waarvan ze vinden dat die beschermd moeten worden. Ook Vlaanderen neemt zijn verantwoordelijkheid door het beheer van deze topgebieden ook uit te besteden aan natuurbeherende organisaties, in dit geval aan Natuurpunt.
 
Meer informatie

Kevin Polfliet – communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeekanaal – tel. 03-860 62 62 – gsm 0484-916 984
 
Herman Dierickx – Natuurpunt vzw – gsm 0498-646 218 – www.natuurpunt.be
 
 
 

Laatste nieuwsberichten

Werken stuw Geraardsbergen tijdelijk stilgelegd

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft de bouwwerken aan de nieuwe stuw op de Dender in Geraardsbergen laten stilleggen. ...

12/10/2017

Liniebrug over Grote Nete en Liniefietsweg feestelijk ingehuldigd

Vandaag, op 6 oktober 2017, fietsten Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en de gemeente Hulshout de Liniebrug over de Grote Nete ...

06/10/2017

Opengraven Nederschelde in Gent: laatste stand van zaken

Het openleggen van de Nederschelde in het centrum van Gent is volop aan de gang. ...

05/10/2017

Jaagpad aan Barebeek kant Zemst terug open op 9 oktober

De werkzaamheden aan de duiker van de Barebeek onder het kanaal Leuven-Dijle in Muizen zijn ver genoeg gevorderd om vanaf 9 oktober alvast het ...

29/09/2017

Dijk rond Molsbroek krijgt nieuwe toplaag

Vandaag start Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de vernieuwing van het asfalt van de dijk rond natuurreservaat Het ...

27/09/2017

Nieuwe brug Ingelmunster – Onderbreking omleiding kasteeldomein

In de nacht van zaterdag 30 september op zondag 1 oktober zal de omleiding via het kasteeldomein in Ingelmunster even onderbroken worden. ...

26/09/2017

60 000 ton afval voortaan jaarlijks over het water naar installatie in Doel

Vanaf november zal jaarlijks 60.000 ton huisvuil van gemeenten in Vlaams-Brabant over het water naar de thermische verwerkingsinstallatie van ...

21/09/2017

Openstelling gerenoveerde Vaartkombrug Leuven voorzien eind oktober

Om de verkeersontsluiting rond de Vaartkom in Leuven te verbeteren, voert Waterwegen en Zeekanaal NV momenteel werken uit voor de renovatie van ...

19/09/2017

Herstellingswerken aan Krakelebrug in Brugge

Tijdens het weekend van 23 en 24 september 2017 voert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV werken uit aan het bewegingsmechanisme van de ...

19/09/2017

Infomarkt fietsbruggen Zemst op 19 september

Waterwegen en Zeekanaal NV bouwt momenteel in samenwerking met het lokale gemeentebestuur en met de financiële steun van het Europees Fonds voor ...

18/09/2017

Brug Humbeek komend weekend tijdelijk gestremd voor wegverkeer

Waterwegen en Zeekanaal NV laat komend weekend onderhoudswerken uitvoeren aan de brug in Humbeek. ...

18/09/2017

Plaatsing nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in Wetteren

Fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers zullen de Schelde in Wetteren straks veel vlotter kunnen oversteken. ...

16/09/2017

Plaatsing nieuwe Scheldebrug in Wetteren

Fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers zullen de Schelde in Wetteren straks veel vlotter kunnen oversteken. ...

13/09/2017

Startschot voor onderzoek naar toekomst Kanaal Bossuit-Kortrijk

Vandaag heeft de Vlaamse regering groen licht gegeven aan waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV om te onderzoeken welke toekomst het ...

08/09/2017

Durmejaagpad onderbroken tussen Tielrode en Mirabrug

Tussen Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster is het jaagpad aan de Durme minstens tot eind dit jaar afgesloten. ...

08/09/2017

Overkapping Maalbeek in Humbeek open voor fietsers en voetgangers

De brug over de Maalbeek, langs het Zeekanaal Brussel-Schelde in Humbeek (Grimbergen), wordt momenteel in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV ...

08/09/2017

Extra veiligheidsmaatregelen aan Balgerhoekebrug

Vanaf 1 september plaatst waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV verkeerslichten aan weerszijden van de Balgerhoekebrug, die op de grens ...

30/08/2017

Nieuwe brug Ingelmunster - Afbraak Mandelbrug

Op 6 september start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de werken aan de Mandelbrug in het centrum van Ingelmunster. ...

29/08/2017

Start werken openbaar domein en waterkering Sint-Andries en Zuid

De eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein van de Scheldekaaien en de nieuwe waterkering in het deelgebied Sint-Andries en Zuid gaat ...

29/08/2017

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug Eppegem opengesteld

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Zenne in Eppegem is vandaag opengesteld voor het verkeer. ...

28/08/2017