Waterwegen & Zeekanaal NV en Natuurpunt bezegelen toekomst Bos van Aa in Zemst 29.08.2013 01:52:00

Waterwegen en Zeekanaal NV en de vzw Natuurpunt hebben vanmiddag een gebruiksovereenkomst ondertekend voor het omwalde  terrein genaamd “Bos van Aa” in Zemst. Het terrein werd vroeger gebruikt als zandwinningsgebied, maar inmiddels is het een waardevol natuurgebied geworden. Dankzij de overeenkomst zal Natuurpunt er nieuwe kansen kunnen geven aan Europees beschermde topnatuur.
 
Plassen, open vegetaties, moeras, een orchideeënrijk bos, soortenrijke graslanden en vochtige ruigten: het oud zandwinningsgebied langs het Zeekanaal Brussel-Schelde in Zemst is vandaag een waardevol natuurgebied geworden. Door het ondertekenen van deze gebruiksovereenkomst kan het 113 hectare groot gebied beschermd en hersteld worden. Het dagelijks beheer draagt eigenaar Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) over aan Natuurpunt, dat voor een gedetailleerd beheerplan zorgt waarin het toekomstig beheer bepaald is.
 
In dat beheerplan wordt zowel rekening gehouden met de huidige natuurwaarden als met de instandhoudingsdoelstellingen die gelden voor alle Europees beschermde gebieden, zoals het Bos van Aa er een is. Tegelijk is voorzien in een doorgedreven monitoring zodat het beheer bijgestuurd kan worden in functie van de natuur die er spontaan ontwikkelt. Al vanaf het begin van de jaren '70 werd in dit gebied zand gewonnen, waardoor de zone lang afgesloten bleef en zich grotendeels spontaan ontwikkelde. Door enkele gerichte ingrepen willen de eigenaar (W&Z) en de beheerder (Natuurpunt) zorgen voor meer en betere natuurontwikkeling. Zo zullen er onder andere rasters geplaatst worden voor grazers, die de gewenste biotoop helpen ontwikkelen, en komen er enkele grootschalige reliëfwerkzaamheden. De vrijwilligers en de professionele ploeg van Natuurpunt zullen instaan voor het beheer van het gebied.
 
Om het gevarieerd reliëf definitief vast te leggen, bundelen W&Z en Natuurpunt de krachten. Zo zullen de oevers van de grote plassen afgeschuind worden met oog op de uitbreiding van rietland, natte ruigtes en ondiepe waterzones, een meer optimale inrichting van de verdrogende moeraszone en de voorziening van broedgelegenheid voor oeverzwaluwen. Na de reliëfwijziging komen er nog wandelpaden, want  het gebied zal opengesteld worden voor wandelaars en (andere) natuurliefhebbers.

Er zijn nog meer plaatsen waar nieuwe natuur verschijnt in een oude zandwinningsput, alleen gebeurt het hier op grote schaal en wordt het zowel afgestemd op de bestaande natuurwaarden als op die van de omliggende natuurgebieden zoals die van het Kollinten- en het Gravenbos. Die bossen genieten allebei Europese bescherming vanwege hun hoge biodiversiteit. De drie natuurgebieden samen vormen een oppervlakte van ongeveer 400 hectare, en dat op minder dan twintig kilometer in vogelvlucht van de Brusselse Grote Markt.
 
De Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zemst zijn opgetogen met de overeenkomst. “Op deze manier wordt er structureel verder gewerkt aan een definitieve inrichting van het gebied”, klinkt het. De gemeente en de provincie maken deel uit van de begeleidingscommissie die de opmaak van de verdere plannen zal sturen. Van zodra deze definitief zijn vastgelegd zullen de nodige stedenbouwkundige vergunningen worden aangevraagd en kunnen de werken uitgevoerd worden.
 
Daarna zal het Bos van Aa zich verder kunnen ontwikkelen tot een regionaal topnatuurgebied dat onderdeel is van het Europees Natura 2000-netwerk. Natura 2000 is de naam voor het grensoverschrijdende netwerk van topnatuurgebieden dat de Europese lidstaten hebben afgebakend en waarvan ze vinden dat die beschermd moeten worden. Ook Vlaanderen neemt zijn verantwoordelijkheid door het beheer van deze topgebieden ook uit te besteden aan natuurbeherende organisaties, in dit geval aan Natuurpunt.
 
Meer informatie

Kevin Polfliet – communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeekanaal – tel. 03-860 62 62 – gsm 0484-916 984
 
Herman Dierickx – Natuurpunt vzw – gsm 0498-646 218 – www.natuurpunt.be
 
 
 

Laatste nieuwsberichten

Vlaamse waterwegbeheerder roept op tot spaarzaamheid bij watercaptaties

Door de extreme droogte van de afgelopen maanden en weken staat het waterpeil op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen lager dan ...

Fri Jun 23 17:10:00 CEST 2017

Nieuwe brug Ingelmunster - start van de werken

Op vrijdag 23 juni start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in Ingelmunster met de werken voor de nieuwe brug over het kanaal ...

Thu Jun 22 13:00:00 CEST 2017

Werken aan Celiebrug en installatie hoogte- en breedteportiek aan Oosthoekbrug (Sint-Laureins - Maldegem)

Op maandag 26 en dinsdag 27 juni voert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV dringende werken uit aan het wegdek van de Celiebrug over het ...

Tue Jun 20 16:22:00 CEST 2017

Dampoortbrug I in Brugge even onderbroken tijdens herstellingswerken Dampoortsluis

De Dampoortbrug I over het kanaal Gent-Oostende in Brugge wordt op donderdag 22 juni enkele uren onderbroken voor alle verkeer, dus ook voor ...

Tue Jun 20 11:48:00 CEST 2017

Gezocht: kandidaten voor bedrijventerrein 'Projectgebied Gillekens' (Vilvoorde)

Waterwegen en Zeekanaal NV zoekt kandidaten voor een bedrijventerrein te Vilvoorde: Het projectgebied Gillekens is gelegen aan de rechteroever ...

Mon Jun 19 10:01:00 CEST 2017

POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV investeren fors in binnenvaartplatformen

De POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV zullen in de komende 3 jaar bijkomende capaciteit ontwikkelen voor de binnenvaart. ...

Fri Jun 16 15:18:00 CEST 2017

Oosthoekbrug over Leopoldkanaal afgesloten voor wegverkeer (Sint-Laureins / Maldegem)

De Oosthoekbrug over het Leopoldkanaal op de grens van Sint-Laureins en Maldegem wordt vandaag afgesloten voor het wegverkeer. ...

Wed Jun 14 10:28:00 CEST 2017

Afbraak historische kaaimuur Nieuw Zuid goed verlopen

Aan de Antwerpse Ledeganckkaai werd vandaag omstreeks 17u30 met succes een stuk kaaimuur afgebroken van 60 meter lang. ...

Mon Jun 12 10:03:00 CEST 2017

Wondelgemstraatbrug in Gent even onderbroken voor herstellingswerken

In de nacht van 9 op 10 juni 2017 voert Waterwegen en Zeekanaal NV elektromechanische werken uit aan de Wondelgemstraatbrug in Gent. ...

Thu Jun 08 14:34:00 CEST 2017

Laatste afbraak van het voorjaar in Nieuw Zuid

Op zaterdag 10 juni rond 17u30 wordt in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai voor de laatste keer dit voorjaar een stuk kaaimuur afgebroken ...

Thu Jun 08 14:30:00 CEST 2017

Geluids- en trillingshinder verwacht bij heiwerken in Nieuw Zuid

In de week van maandag 5 juni start aannemer THV Scheldekaaien in opdracht van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de bouw van een ...

Fri Jun 02 15:15:00 CEST 2017

Veilig zwemmen in Vlaanderen

Met het mooie weer kan een verfrissende duik heerlijk zijn. De Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Zorg en Gezondheid, Waterwegen en ...

Thu Jun 01 12:21:00 CEST 2017

Nieuwe Leiebrug in Wervik onder grote belangstelling geopend

Donderdag 25 mei 2017 is de nieuwe Leiebrug in Wervik feestelijke geopend! Honderden nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen naar hun nieuwe brug. ...

Wed May 31 10:33:00 CEST 2017

W&Z breekt zonevreemde woningen af om verval te vermijden

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV start vandaag met de afbraak van zeven zonevreemde woningen in Briel en Fabriekstraat in ...

Tue May 30 13:20:00 CEST 2017

Onderhoudswerken aan Nieuwegebrug in Jabbeke

Op maandag 12 juni 2017 start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met noodzakelijke onderhoudswerken aan de Nieuwegebrug over het kanaal ...

Tue May 30 09:57:00 CEST 2017

Nieuwe Leiebrug in Wervik officieel geopend

De nieuwe Leiebrug in Wervik gaat vandaag open voor het verkeer. Vlaanderen wordt zo - na een onderbreking van 4 maanden - opnieuw verbonden met ...

Thu May 25 08:58:00 CEST 2017

Afbraak volgende stuk historische kaaimuur Nieuw Zuid zaterdag 27 mei

Op zaterdag 27 mei 2017 zal in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai opnieuw een stuk kaaimuur worden afgebroken met springstoffen. ...

Wed May 24 16:40:00 CEST 2017

Extra omleidingen op het jaagpad langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is volop bezig met aanpassingswerken aan het Afleidingskanaal van de Leie. ...

Tue May 23 10:05:00 CEST 2017

Baggerwerken duurzaam beheerplan Boven-Zeeschelde succesvol afgerond

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft in mei onderhoudsbaggerwerken en drie pilootprojecten succesvol afgerond in het kader van het duurzaam ...

Fri May 19 12:36:00 CEST 2017

Herstellingswerken langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV is vandaag gestart met herstellingswerken langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem. ...

Thu May 18 15:32:00 CEST 2017