Waterwegen & Zeekanaal NV en Natuurpunt bezegelen toekomst Bos van Aa in Zemst 29.08.2013 01:52:00

Waterwegen en Zeekanaal NV en de vzw Natuurpunt hebben vanmiddag een gebruiksovereenkomst ondertekend voor het omwalde  terrein genaamd “Bos van Aa” in Zemst. Het terrein werd vroeger gebruikt als zandwinningsgebied, maar inmiddels is het een waardevol natuurgebied geworden. Dankzij de overeenkomst zal Natuurpunt er nieuwe kansen kunnen geven aan Europees beschermde topnatuur.
 
Plassen, open vegetaties, moeras, een orchideeënrijk bos, soortenrijke graslanden en vochtige ruigten: het oud zandwinningsgebied langs het Zeekanaal Brussel-Schelde in Zemst is vandaag een waardevol natuurgebied geworden. Door het ondertekenen van deze gebruiksovereenkomst kan het 113 hectare groot gebied beschermd en hersteld worden. Het dagelijks beheer draagt eigenaar Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) over aan Natuurpunt, dat voor een gedetailleerd beheerplan zorgt waarin het toekomstig beheer bepaald is.
 
In dat beheerplan wordt zowel rekening gehouden met de huidige natuurwaarden als met de instandhoudingsdoelstellingen die gelden voor alle Europees beschermde gebieden, zoals het Bos van Aa er een is. Tegelijk is voorzien in een doorgedreven monitoring zodat het beheer bijgestuurd kan worden in functie van de natuur die er spontaan ontwikkelt. Al vanaf het begin van de jaren '70 werd in dit gebied zand gewonnen, waardoor de zone lang afgesloten bleef en zich grotendeels spontaan ontwikkelde. Door enkele gerichte ingrepen willen de eigenaar (W&Z) en de beheerder (Natuurpunt) zorgen voor meer en betere natuurontwikkeling. Zo zullen er onder andere rasters geplaatst worden voor grazers, die de gewenste biotoop helpen ontwikkelen, en komen er enkele grootschalige reliëfwerkzaamheden. De vrijwilligers en de professionele ploeg van Natuurpunt zullen instaan voor het beheer van het gebied.
 
Om het gevarieerd reliëf definitief vast te leggen, bundelen W&Z en Natuurpunt de krachten. Zo zullen de oevers van de grote plassen afgeschuind worden met oog op de uitbreiding van rietland, natte ruigtes en ondiepe waterzones, een meer optimale inrichting van de verdrogende moeraszone en de voorziening van broedgelegenheid voor oeverzwaluwen. Na de reliëfwijziging komen er nog wandelpaden, want  het gebied zal opengesteld worden voor wandelaars en (andere) natuurliefhebbers.

Er zijn nog meer plaatsen waar nieuwe natuur verschijnt in een oude zandwinningsput, alleen gebeurt het hier op grote schaal en wordt het zowel afgestemd op de bestaande natuurwaarden als op die van de omliggende natuurgebieden zoals die van het Kollinten- en het Gravenbos. Die bossen genieten allebei Europese bescherming vanwege hun hoge biodiversiteit. De drie natuurgebieden samen vormen een oppervlakte van ongeveer 400 hectare, en dat op minder dan twintig kilometer in vogelvlucht van de Brusselse Grote Markt.
 
De Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zemst zijn opgetogen met de overeenkomst. “Op deze manier wordt er structureel verder gewerkt aan een definitieve inrichting van het gebied”, klinkt het. De gemeente en de provincie maken deel uit van de begeleidingscommissie die de opmaak van de verdere plannen zal sturen. Van zodra deze definitief zijn vastgelegd zullen de nodige stedenbouwkundige vergunningen worden aangevraagd en kunnen de werken uitgevoerd worden.
 
Daarna zal het Bos van Aa zich verder kunnen ontwikkelen tot een regionaal topnatuurgebied dat onderdeel is van het Europees Natura 2000-netwerk. Natura 2000 is de naam voor het grensoverschrijdende netwerk van topnatuurgebieden dat de Europese lidstaten hebben afgebakend en waarvan ze vinden dat die beschermd moeten worden. Ook Vlaanderen neemt zijn verantwoordelijkheid door het beheer van deze topgebieden ook uit te besteden aan natuurbeherende organisaties, in dit geval aan Natuurpunt.
 
Meer informatie

Kevin Polfliet – communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeekanaal – tel. 03-860 62 62 – gsm 0484-916 984
 
Herman Dierickx – Natuurpunt vzw – gsm 0498-646 218 – www.natuurpunt.be
 
 
 

Laatste nieuwsberichten

Nieuwe timing: tijdelijke Kruispoortbrug I in Brugge klaar tegen eind januari

De tijdelijke, beweegbare Kruispoortbrug I kan tegen eind januari open voor het verkeer. Dat blijkt uit de nieuwe planning van de aannemer. ...

Thu Dec 07 16:30:00 CET 2017

Dampoortbrug II in Brugge onderbroken tijdens weekend voor herstellingswerken

Op zaterdag 9 en zondag 10 december 2017 voert Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) noodzakelijke herstellingswerken uit aan de Dampoortbrug II in ...

Thu Dec 07 16:28:00 CET 2017

Herstellingswerken Oosthoekbrug in Sint-Laureins/Maldegem afgerond

De herstellingswerken aan de Oosthoekbrug zijn afgerond. De brug is opnieuw toegankelijk voor het wegverkeer, fietsers en voetgangers. ...

Tue Dec 05 09:32:00 CET 2017

Demeroever in Aarschot is hersteld

De herstellingswerken aan de linkeroever van de Demer, naast de Hoogbrug in Aarschot, die op 24 november startten, zijn klaar. ...

Fri Dec 01 16:02:00 CET 2017

Jaagpad in Herent drie dagen gesloten voor werken

Het jaagpad op de linkeroever van het kanaal Leuven-Dijle in Herent dient van 6 tot en met 8 december te worden afgesloten voor dringende ...

Fri Dec 01 13:39:00 CET 2017

Meer informatie
Kevin Polfliet - regionale commuinicatieverantwoordelijke - tel. 03 860 62 11 - zeekanaal@wenz.be

-->
Honderden vermiste fietsen teruggevonden tijdens waterpeildaling in Gent

In Gent heeft Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) meer dan driehonderd fietsen opgevist tijdens de jaarlijkse waterpeildaling. ...

Fri Nov 24 10:50:00 CET 2017

Eerste Watertrucks weldra op kleine waterwegen

Bouw vaartuigen voor innovatie binnenvaart gaat van start Het wegennet in Europa raakt meer en meer verzadigd. ...

Thu Nov 23 16:11:00 CET 2017

Herstellingswerken aan Demeroever in Aarschot

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV voert vanaf 24 november 2017 herstellingswerken uit aan de linkeroever van de Demer, net ...

Thu Nov 23 16:01:00 CET 2017

Bouw tweede fiets- en voetgangersbrug over de Zenne van start

Waterwegen en Zeekanaal NV gaf vandaag het startschot voor de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Zenne in Zemst. ...

Wed Nov 22 14:11:00 CET 2017

Overkapping Maalbeek in Grimbergen open voor wegverkeer

De brug over de Maalbeek, langs het Zeekanaal Brussel-Schelde in Humbeek (Grimbergen), werd de voorbije maanden in opdracht van Waterwegen en ...

Fri Oct 27 12:33:00 CEST 2017

Voorontwerp nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in Nevele is klaar

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) voert een aantal werken uit op en rond het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele. ...

Thu Oct 26 09:43:00 CEST 2017

Tijdelijke Kruispoortbrug I in Brugge: laatste stand van zaken

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is de installatie van de tijdelijke, beweegbare Kruispoortbrug I volop aan het voorbereiden. ...

Wed Oct 25 09:49:00 CEST 2017

Werken stuw Geraardsbergen tijdelijk stilgelegd

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft de bouwwerken aan de nieuwe stuw op de Dender in Geraardsbergen laten stilleggen. ...

Thu Oct 12 12:02:00 CEST 2017

Liniebrug over Grote Nete en Liniefietsweg feestelijk ingehuldigd

Vandaag, op 6 oktober 2017, fietsten Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en de gemeente Hulshout de Liniebrug over de Grote Nete ...

Fri Oct 06 11:42:00 CEST 2017

Opengraven Nederschelde in Gent: laatste stand van zaken

Het openleggen van de Nederschelde in het centrum van Gent is volop aan de gang. ...

Thu Oct 05 09:45:00 CEST 2017

Jaagpad aan Barebeek kant Zemst terug open op 9 oktober

De werkzaamheden aan de duiker van de Barebeek onder het kanaal Leuven-Dijle in Muizen zijn ver genoeg gevorderd om vanaf 9 oktober alvast het ...

Fri Sep 29 15:15:00 CEST 2017

Dijk rond Molsbroek krijgt nieuwe toplaag

Vandaag start Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de vernieuwing van het asfalt van de dijk rond natuurreservaat Het ...

Wed Sep 27 14:33:00 CEST 2017

Nieuwe brug Ingelmunster – Onderbreking omleiding kasteeldomein

In de nacht van zaterdag 30 september op zondag 1 oktober zal de omleiding via het kasteeldomein in Ingelmunster even onderbroken worden. ...

Tue Sep 26 15:09:00 CEST 2017

60 000 ton afval voortaan jaarlijks over het water naar installatie in Doel

Vanaf november zal jaarlijks 60.000 ton huisvuil van gemeenten in Vlaams-Brabant over het water naar de thermische verwerkingsinstallatie van ...

Thu Sep 21 20:59:00 CEST 2017

Openstelling gerenoveerde Vaartkombrug Leuven voorzien eind oktober

Om de verkeersontsluiting rond de Vaartkom in Leuven te verbeteren, voert Waterwegen en Zeekanaal NV momenteel werken uit voor de renovatie van ...

Tue Sep 19 19:17:00 CEST 2017