Waterwegen & Zeekanaal NV en Natuurpunt bezegelen toekomst Bos van Aa in Zemst 29.08.2013 01:52:00

Waterwegen en Zeekanaal NV en de vzw Natuurpunt hebben vanmiddag een gebruiksovereenkomst ondertekend voor het omwalde  terrein genaamd “Bos van Aa” in Zemst. Het terrein werd vroeger gebruikt als zandwinningsgebied, maar inmiddels is het een waardevol natuurgebied geworden. Dankzij de overeenkomst zal Natuurpunt er nieuwe kansen kunnen geven aan Europees beschermde topnatuur.
 
Plassen, open vegetaties, moeras, een orchideeënrijk bos, soortenrijke graslanden en vochtige ruigten: het oud zandwinningsgebied langs het Zeekanaal Brussel-Schelde in Zemst is vandaag een waardevol natuurgebied geworden. Door het ondertekenen van deze gebruiksovereenkomst kan het 113 hectare groot gebied beschermd en hersteld worden. Het dagelijks beheer draagt eigenaar Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) over aan Natuurpunt, dat voor een gedetailleerd beheerplan zorgt waarin het toekomstig beheer bepaald is.
 
In dat beheerplan wordt zowel rekening gehouden met de huidige natuurwaarden als met de instandhoudingsdoelstellingen die gelden voor alle Europees beschermde gebieden, zoals het Bos van Aa er een is. Tegelijk is voorzien in een doorgedreven monitoring zodat het beheer bijgestuurd kan worden in functie van de natuur die er spontaan ontwikkelt. Al vanaf het begin van de jaren '70 werd in dit gebied zand gewonnen, waardoor de zone lang afgesloten bleef en zich grotendeels spontaan ontwikkelde. Door enkele gerichte ingrepen willen de eigenaar (W&Z) en de beheerder (Natuurpunt) zorgen voor meer en betere natuurontwikkeling. Zo zullen er onder andere rasters geplaatst worden voor grazers, die de gewenste biotoop helpen ontwikkelen, en komen er enkele grootschalige reliëfwerkzaamheden. De vrijwilligers en de professionele ploeg van Natuurpunt zullen instaan voor het beheer van het gebied.
 
Om het gevarieerd reliëf definitief vast te leggen, bundelen W&Z en Natuurpunt de krachten. Zo zullen de oevers van de grote plassen afgeschuind worden met oog op de uitbreiding van rietland, natte ruigtes en ondiepe waterzones, een meer optimale inrichting van de verdrogende moeraszone en de voorziening van broedgelegenheid voor oeverzwaluwen. Na de reliëfwijziging komen er nog wandelpaden, want  het gebied zal opengesteld worden voor wandelaars en (andere) natuurliefhebbers.

Er zijn nog meer plaatsen waar nieuwe natuur verschijnt in een oude zandwinningsput, alleen gebeurt het hier op grote schaal en wordt het zowel afgestemd op de bestaande natuurwaarden als op die van de omliggende natuurgebieden zoals die van het Kollinten- en het Gravenbos. Die bossen genieten allebei Europese bescherming vanwege hun hoge biodiversiteit. De drie natuurgebieden samen vormen een oppervlakte van ongeveer 400 hectare, en dat op minder dan twintig kilometer in vogelvlucht van de Brusselse Grote Markt.
 
De Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zemst zijn opgetogen met de overeenkomst. “Op deze manier wordt er structureel verder gewerkt aan een definitieve inrichting van het gebied”, klinkt het. De gemeente en de provincie maken deel uit van de begeleidingscommissie die de opmaak van de verdere plannen zal sturen. Van zodra deze definitief zijn vastgelegd zullen de nodige stedenbouwkundige vergunningen worden aangevraagd en kunnen de werken uitgevoerd worden.
 
Daarna zal het Bos van Aa zich verder kunnen ontwikkelen tot een regionaal topnatuurgebied dat onderdeel is van het Europees Natura 2000-netwerk. Natura 2000 is de naam voor het grensoverschrijdende netwerk van topnatuurgebieden dat de Europese lidstaten hebben afgebakend en waarvan ze vinden dat die beschermd moeten worden. Ook Vlaanderen neemt zijn verantwoordelijkheid door het beheer van deze topgebieden ook uit te besteden aan natuurbeherende organisaties, in dit geval aan Natuurpunt.
 
Meer informatie

Kevin Polfliet – communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeekanaal – tel. 03-860 62 62 – gsm 0484-916 984
 
Herman Dierickx – Natuurpunt vzw – gsm 0498-646 218 – www.natuurpunt.be
 
 
 

Laatste nieuwsberichten

Jaagpad op linkeroever afgesloten door voorbereidende werken voorhavens nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve

Vanaf eind augustus starten de voorbereidende werken aan de voorhavens van de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve. ...

Wed Aug 16 13:22:00 CEST 2017

Herstellingswerken aan hefbrug in Oudenaarde

De hefbrug over de Boven-Schelde in Oudenaarde zal 2 dagen niet toegankelijk zijn voor het verkeer. ...

Wed Aug 16 09:57:00 CEST 2017

Contouren Pijntoren worden visueel weergegeven op stuweiland

De contouren van de Pijntoren zullen visueel weergegeven worden op het stuweiland. ...

Thu Aug 10 10:18:00 CEST 2017

Vervoer van huishoudelijk afval Vlaams-Brabant via binnenvaart een feit

Waterwegen & Zeekanaal NV, de intercommunales Haviland en EcoWerf in Vlaams-Brabant en afvalverwerker Indaver sloten een overeenkomst voor ...

Wed Aug 02 11:38:00 CEST 2017

Stalen Baileybrug over Grote Nete in Oosterlo wordt vervangen

Waar de Eindhoutseweg de Grote Nete kruist in Oosterlo (grondgebied Geel) bevindt zich een stalen Baileybruggetje. ...

Wed Aug 02 09:27:00 CEST 2017

Restanten unieke Pijntoren gevonden op stuweiland Geraardsbergen - bezoek mogelijk van woensdag 2 tot en met vrijdag 4 augustus 2017

De bouw van de nieuwe stuw in Geraardsbergen is volop bezig. Archeologen volgen de werken van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV op de ...

Tue Aug 01 15:53:00 CEST 2017

Jaagpad ter hoogte van Barebeek in Muizen tegen eind september weer open

De werf voor de lokale verbreding van het kanaal Leuven-Dijle aan het dierenpark Planckendael in Muizen (Mechelen) heeft door technische ...

Wed Jul 19 15:30:00 CEST 2017

Leiewerken Menen – Bijkomend technisch onderzoek afgerond

Eind vorig jaar werden de grote lijnen uit het voorkeursscenario voor de Leiewerken in Menen vastgelegd: een nieuwe hoge, vaste brug en een ...

Fri Jul 14 13:07:00 CEST 2017

Herstellingswerken aan de Zandbergenbrug in Zandbergen (Geraardsbergen)

Waterwegen en Zeekanaal NV start op maandag 31 juli 2017 met herstellingswerken aan de Zandbergenbrug in Zandbergen, een deelgemeente van ...

Fri Jul 14 11:20:00 CEST 2017

Leiewerken Wervik: jaagpaden opnieuw open voor fietsverkeer

Vanaf zaterdag 15 juli 2017 kunnen de jaagpaden langs de Leie in Wervik op zowel Vlaamse als Franse oever opnieuw gebruikt worden door fietsers ...

Fri Jul 14 09:30:00 CEST 2017

Herstellingswerken aan Dambrug in Moerbeke

Waterwegen en Zeekanaal NV start op woensdag 2 augustus 2017 met herstellingswerken aan de Dambrug in Moerbeke. ...

Thu Jul 13 09:28:00 CEST 2017

Ringbrug in Willebroek komend weekend afgesloten

Tussen 7 en 11 juli voert Waterwegen en Zeekanaal NV noodzakelijke werken uit aan de Ringbrug, de brug over het zeekanaal Brussel-Schelde in het ...

Thu Jul 06 10:58:00 CEST 2017

Jachthaven Klein-Willebroek uitgebreid met zestig ligplaatsen

Vandaag zijn in Klein-Willebroek officieel de werken afgerond voor de aanleg van een nieuwe jachthaven. ...

Wed Jul 05 19:55:00 CEST 2017

Voorbereidingen voor test onbemand vaartuig op de IJzer van start

In het kader van het project ‘Autonoom varen in de Westhoek’ starten de projectpartners Waterwegen en Zeekanaal NV, de POM West-Vlaanderen en KU ...

Tue Jul 04 11:03:00 CEST 2017

Nieuwe radartoren in Beveren biedt prachtig uitzicht op Schelde en polder

De gemeente Beveren heeft er een nieuwe trekpleister bij. Sinds kort vormt de nieuwe radartoren ‘Prosperpolder’ een extra toeristische troef in ...

Fri Jun 30 15:11:00 CEST 2017

Battelbrug Mechelen tijdelijk onderbroken voor wegenwerken

Waterwegen en Zeekanaal NV laat vanaf maandag 3 juli herstellingswerken uitvoeren aan het wegdek van de Battelbrug in Mechelen. ...

Thu Jun 29 17:41:00 CEST 2017

Waterwegen en Zeekanaal mikt mee op veerkrachtige Kleine Netevallei

Samen met het Vlaams gewest, de provincie Antwerpen en verschillende gemeenten langs de Kleine Nete heeft Waterwegen en Zeekanaal NV maandag een ...

Wed Jun 28 16:53:00 CEST 2017

Nieuwe brug Ingelmunster – Afbraak oude dorpsbrug

Op vrijdag 30 juni start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de afbraak van de oude Dorpsbrug in Ingelmunster over het kanaal ...

Tue Jun 27 14:47:00 CEST 2017

Kruibeekse watervallen kolken voor het eerst

Grote in- en uitwateringssluis Polders van Kruibeke lokt heel wat belangstelling Op zaterdag 24 juni stroomde het Scheldewater voor een ...

Mon Jun 26 13:28:00 CEST 2017

Vlaamse waterwegbeheerder roept op tot spaarzaamheid bij watercaptaties

Door de extreme droogte van de afgelopen maanden en weken staat het waterpeil op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen lager dan ...

Fri Jun 23 17:10:00 CEST 2017