Startschot voor onderzoek naar toekomst Kanaal Bossuit-Kortrijk 08.09.2017 08:47:00

Vandaag heeft de Vlaamse regering groen licht gegeven aan waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV om te onderzoeken welke toekomst het kanaal Bossuit-Kortrijk heeft als nieuwe watersnelweg voor goederenvervoer. Nu onze wegen dichtslibben, treedt de binnenvaart op de voorgrond als een volwaardig alternatief: deze veilige en duurzame vorm van goederentransport haalt vrachtwagens uit de file. De studie over het kanaal Bossuit-Kortrijk streeft naar een werkelijke verbinding tussen de Leie en de Boven-Schelde. Het is een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het Europees binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen.
Onderdeel van Europees binnenvaartproject
De studie over het kanaal Bossuit-Kortrijk maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. Daarin past de visie om het kanaal geschikt te maken voor schepen met een groter laadvermogen. Meer binnenvaart betekent minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu.
 
Werken aan welvaart
Het kanaal Bossuit-Kortrijk is tot op vandaag vanaf de Leie niet toegankelijk voor grotere schepen. De drie historische, beschermde sluizen vormen een vernauwing ter hoogte van Kortrijk. Daardoor moeten schippers een lange omweg maken via Gent en de Boven-Schelde van 138 kilometer. Waterwegen en Zeekanaal NV wil het kanaal uitbouwen tot een cruciale schakel in het binnenvaartnetwerk tussen de Seine en de Schelde. Daarvoor is er eerst studiewerk nodig. Het onderzoek moet uitmonden in efficiënte en haalbare oplossingen.
 
Toekomstgerichte keuzes in complex project
Met de startbeslissing staat nu op papier dat de Vlaamse overheid de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk verder wil onderzoeken, maar er moeten nog belangrijke keuzes gemaakt worden. In een eerste fase wordt onder andere gezocht naar de beste oplossing voor het knelpunt in Kortrijk en de opwaardering van het volledige kanaal. Ook de uitwerking van een mogelijk nieuw regionaal overslagcentrum, dat voor lokale bedrijven een toegangspoort vormt naar de binnenvaartsnelweg, maakt deel uit van het onderzoek.
 
De Vlaamse overheid hanteert in dit dossier de vernieuwde procesaanpak ‘Complexe Projecten’. Dit betekent een keuze voor een vereenvoudigde procedure, waarin de verschillende overheden samenwerken. Hierbij wordt er op een integrale manier rekening gehouden met de ruimere omgeving van het kanaal, en de verschillende projecten en processen die er reeds lopen. Open communicatie staat daarbij centraal.
 
Twee mogelijke tracés
Om van het kanaal een echte ontsluiting voor grotere schepen te maken, worden twee opties onderzocht: het huidige tracé aanpakken of een alternatieve verbinding met de Leie zoeken op het grondgebied van Kortrijk. Wanneer er gekozen wordt voor het eerste tracé moet er een oplossing gevonden worden voor de historische, beschermde sluizen in Kortrijk. Met het tweede tracé kunnen de sluizen behouden blijven.
 
Volgende stap: onderzoeksfase
De startbeslissing van de regering is nog maar het begin. Dit onderzoek bundelt voor elke optie de mogelijke effecten op milieu en natuur, erfgoed, mobiliteit, de omgeving als budgettaire haalbaarheid. Op basis daarvan ontstaat een eerste ontwerp met maatregelen zoals verhogen van bruggen, oeverbescherming of aanpassen van sluizen of kaaimuren.
Het onderzoeksteam heeft de ambitie om de onderzoeksfase af te ronden eind 2018. De resultaten komen dan breed en open op tafel te liggen. Alle invalshoeken worden vervolgens verwerkt tot een finaal ontwerp. Dat fungeert op zijn beurt als leidraad voor de uitwerkingsfase.
 
Het volledige proces van verkenning, onderzoek, studies en ontwerpen duurt makkelijk vijf jaar, te rekenen van de start in 2016.
 
Samenwerking
In het traject heeft Waterwegen en Zeekanaal NV veel aandacht voor samenwerking, overleg en dialoog. In de eerste plaats via nauwe samenwerking met de steden en gemeenten Kortrijk, Harelbeke, Zwevegem en Avelgem. Er wordt overlegd met experts die meer kunnen vertellen over mogelijke effecten voor milieu en natuur, erfgoed, omgeving, mobiliteit en budgettaire haalbaarheid. Tegelijk wordt het gesprek aangegaan met diegenen die het terrein door en door kennen: de buurt zelf.
 
www.kanaalbossuitkortrijk.be
Omdat communicatie centraal staat in de studie over het kanaal Bossuit-Kortrijk, lanceert Waterwegen en Zeekanaal NV een gloednieuwe website. Wie surft naar www.kanaalbossuitkortrijk.be kan daar alvast meer informatie over de studie vinden. Ook toekomstige evenementen, de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in het studietraject worden via de website gecommuniceerd.
 
Infomarkt met Babbelboot
Waterwegen en Zeekanaal NV organiseert in september en oktober infomomenten in elke betrokken stad of gemeente. Omwonenden kunnen er de opties ontdekken die op tafel liggen. Ook kunnen ze kennismaken met de aanpak van de studie. Het is meteen een mooie kans om te peilen naar bezorgdheden of vragen.
 
Het zwaartepunt van de studie ligt in Kortrijk, waar voor grote schepen de aansluiting met de Leie grondig bestudeerd wordt. Inwoners van Kortrijk zijn welkom op de infomarkt van 20 september, van 16 t.e.m. 21 uur in karting Worldkarts. Daar wordt om het uur een presentatie gegeven en kan kaart- en infomateriaal ingekeken worden. Bezoekers kunnen doorlopend vragen stellen aan medewerkers van Waterwegen en Zeekanaal NV en het studiebureau. Ze kunnen tijdens deze infomarkt ook plaatsnemen in de Babbelboot. Deze nieuwe, interactieve tool werd speciaal ontwikkeld voor Seine Schelde Vlaanderen om betrokkenen aan het woord te laten.
 
In Harelbeke, Zwevegem en Avelgem worden tweedaagse informatiemomenten georganiseerd van 14 t.e.m. 20 uur. Deze zijn vrij te bezoeken. Op dag twee zal er om 19 uur een presentatie gegeven worden door de projectverantwoordelijke en kunnen er ook vragen gesteld worden. In Zwevegem vinden de informatiemomenten plaats op 21 en 22 september in het Gemeentepunt, in Harelbeke op 27 en 28 september in de Zuiderkouter en in Avelgem op 5 en 6 oktober in het Pompgebouw in Bossuit. Ook daar kan kaart- en infomateriaal ingekeken worden.
 
 

Laatste nieuwsberichten

Werken stuw Geraardsbergen tijdelijk stilgelegd

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft de bouwwerken aan de nieuwe stuw op de Dender in Geraardsbergen laten stilleggen. ...

12/10/2017

Liniebrug over Grote Nete en Liniefietsweg feestelijk ingehuldigd

Vandaag, op 6 oktober 2017, fietsten Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en de gemeente Hulshout de Liniebrug over de Grote Nete ...

06/10/2017

Opengraven Nederschelde in Gent: laatste stand van zaken

Het openleggen van de Nederschelde in het centrum van Gent is volop aan de gang. ...

05/10/2017

Jaagpad aan Barebeek kant Zemst terug open op 9 oktober

De werkzaamheden aan de duiker van de Barebeek onder het kanaal Leuven-Dijle in Muizen zijn ver genoeg gevorderd om vanaf 9 oktober alvast het ...

29/09/2017

Dijk rond Molsbroek krijgt nieuwe toplaag

Vandaag start Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de vernieuwing van het asfalt van de dijk rond natuurreservaat Het ...

27/09/2017

Nieuwe brug Ingelmunster – Onderbreking omleiding kasteeldomein

In de nacht van zaterdag 30 september op zondag 1 oktober zal de omleiding via het kasteeldomein in Ingelmunster even onderbroken worden. ...

26/09/2017

60 000 ton afval voortaan jaarlijks over het water naar installatie in Doel

Vanaf november zal jaarlijks 60.000 ton huisvuil van gemeenten in Vlaams-Brabant over het water naar de thermische verwerkingsinstallatie van ...

21/09/2017

Openstelling gerenoveerde Vaartkombrug Leuven voorzien eind oktober

Om de verkeersontsluiting rond de Vaartkom in Leuven te verbeteren, voert Waterwegen en Zeekanaal NV momenteel werken uit voor de renovatie van ...

19/09/2017

Herstellingswerken aan Krakelebrug in Brugge

Tijdens het weekend van 23 en 24 september 2017 voert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV werken uit aan het bewegingsmechanisme van de ...

19/09/2017

Infomarkt fietsbruggen Zemst op 19 september

Waterwegen en Zeekanaal NV bouwt momenteel in samenwerking met het lokale gemeentebestuur en met de financiële steun van het Europees Fonds voor ...

18/09/2017

Brug Humbeek komend weekend tijdelijk gestremd voor wegverkeer

Waterwegen en Zeekanaal NV laat komend weekend onderhoudswerken uitvoeren aan de brug in Humbeek. ...

18/09/2017

Plaatsing nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in Wetteren

Fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers zullen de Schelde in Wetteren straks veel vlotter kunnen oversteken. ...

16/09/2017

Plaatsing nieuwe Scheldebrug in Wetteren

Fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers zullen de Schelde in Wetteren straks veel vlotter kunnen oversteken. ...

13/09/2017

Startschot voor onderzoek naar toekomst Kanaal Bossuit-Kortrijk

Vandaag heeft de Vlaamse regering groen licht gegeven aan waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV om te onderzoeken welke toekomst het ...

08/09/2017

Durmejaagpad onderbroken tussen Tielrode en Mirabrug

Tussen Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster is het jaagpad aan de Durme minstens tot eind dit jaar afgesloten. ...

08/09/2017

Overkapping Maalbeek in Humbeek open voor fietsers en voetgangers

De brug over de Maalbeek, langs het Zeekanaal Brussel-Schelde in Humbeek (Grimbergen), wordt momenteel in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV ...

08/09/2017

Extra veiligheidsmaatregelen aan Balgerhoekebrug

Vanaf 1 september plaatst waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV verkeerslichten aan weerszijden van de Balgerhoekebrug, die op de grens ...

30/08/2017

Nieuwe brug Ingelmunster - Afbraak Mandelbrug

Op 6 september start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de werken aan de Mandelbrug in het centrum van Ingelmunster. ...

29/08/2017

Start werken openbaar domein en waterkering Sint-Andries en Zuid

De eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein van de Scheldekaaien en de nieuwe waterkering in het deelgebied Sint-Andries en Zuid gaat ...

29/08/2017

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug Eppegem opengesteld

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Zenne in Eppegem is vandaag opengesteld voor het verkeer. ...

28/08/2017