Nieuwe brug Ingelmunster - Start voorbereidende werken 13.02.2017 01:57:00

In Ingelmunster wordt de huidige Dorpsbrug over het kanaal Roeselare-Leie binnenkort vervangen door een licht en open exemplaar. De voorbereidende werken starten in het voorjaar van 2017. Tijdens de eerste fase worden een aantal leidingen verplaatst op het terrein rondom de brug. De brug blijft tijdens deze werken open voor het verkeer. Rond de zomer begint Waterwegen en Zeekanaal NV dan met de eigenlijke werken.

Dit voorjaar beginnen de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe Dorpsbrug in Ingelmunster. Om de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken en een vlotte opstart van de eigenlijke werken te garanderen, wordt eerst het terrein rondom de brug in gereedheid gebracht. “De afgelopen weken is er druk vergaderd met bouwheer Waterwegen en Zeekanaal NV, de aannemers en de verschillende nutsmaatschappijen,” zegt schepen van Dorpskernvernieuwing Rob Kindt. “Er komt heel wat kijken bij een werf van deze omvang”, aldus Kindt. “Zo moet gezorgd worden voor een vlotte doorstroming van het werfverkeer, maar krijgt ook het ontwerpen van een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers rond de werfzone bijzondere aandacht.”

Vooraleer de aannemer kan beginnen met de afbraak van de oude en de opbouw van de nieuwe brug, moeten nog een aantal leidingen verplaatst worden. Tijdens deze voorbereidende werken blijft de brug open voor het verkeer. De werken aan de brug zelf starten rond de zomer van 2017 en zouden eind 2019 klaar moeten zijn.

Waterwegen en Zeekanaal NV voorziet, in samenwerking met de gemeente, voor de start van de eigenlijke werken rond de zomer nog een informatiemarkt. Een exacte datum wordt later nog gecommuniceerd.

Voorbereidende werken in de Stationsstraat

De eerste voorbereidingen gebeuren in de Stationsstraat, tussen het kanaal en de Waterstraat, in de week van 13 februari 2017. Hier zal de aannemer een aantal sonderingen uitvoeren om de exacte locatie van de aanwezige nutsleidingen te controleren.

Om dit te kunnen doen, moet de aannemer de kasseien wegnemen en een put graven van twee tot drie meter diep. Dit kan voor lokale verkeershinder zorgen, waardoor parkeren soms wat moeilijker wordt. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk.

Europees binnenvaartproject

De werken aan de Dorpsbrug van Ingelmunster maken deel uit van het grootscheeps binnenvaartproject Seine-Schelde, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. Minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.

Schepen met een groter laadvermogen kunnen meer goederen in één keer tot op hun bestemming brengen. Ze worden ook couranter op onze waterwegen. Daarvoor zijn hogere bruggen nodig, zodat deze schepen vlot kunnen passeren. Daarom wordt de brug in Ingelmunster over het kanaal Roeselare-Leie, een belangrijke trafiekzone, vervangen door een nieuw exemplaar.
 

Meer informatie
Claudia Van Vooren – Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Bovenschelde
gsm 0499 94 99 17 – Claudia.VanVooren@WenZ.be – www.wenz.be

 
 

Laatste nieuwsberichten

Kruibeekse watervallen kolken voor het eerst

Grote in- en uitwateringssluis Polders van Kruibeke lokt heel wat belangstelling Op zaterdag 24 juni stroomde het Scheldewater voor een ...

26/06/2017

Vlaamse waterwegbeheerder roept op tot spaarzaamheid bij watercaptaties

Door de extreme droogte van de afgelopen maanden en weken staat het waterpeil op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen lager dan ...

23/06/2017

Nieuwe brug Ingelmunster - start van de werken

Op vrijdag 23 juni start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in Ingelmunster met de werken voor de nieuwe brug over het kanaal ...

22/06/2017

Werken aan Celiebrug en installatie hoogte- en breedteportiek aan Oosthoekbrug (Sint-Laureins - Maldegem)

Op maandag 26 en dinsdag 27 juni voert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV dringende werken uit aan het wegdek van de Celiebrug over het ...

20/06/2017

Dampoortbrug I in Brugge even onderbroken tijdens herstellingswerken Dampoortsluis

De Dampoortbrug I over het kanaal Gent-Oostende in Brugge wordt op donderdag 22 juni enkele uren onderbroken voor alle verkeer, dus ook voor ...

20/06/2017

Gezocht: kandidaten voor bedrijventerrein 'Projectgebied Gillekens' (Vilvoorde)

Waterwegen en Zeekanaal NV zoekt kandidaten voor een bedrijventerrein te Vilvoorde: Het projectgebied Gillekens is gelegen aan de rechteroever ...

19/06/2017

POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV investeren fors in binnenvaartplatformen

De POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV zullen in de komende 3 jaar bijkomende capaciteit ontwikkelen voor de binnenvaart. ...

16/06/2017

Oosthoekbrug over Leopoldkanaal afgesloten voor wegverkeer (Sint-Laureins / Maldegem)

De Oosthoekbrug over het Leopoldkanaal op de grens van Sint-Laureins en Maldegem wordt vandaag afgesloten voor het wegverkeer. ...

14/06/2017

Afbraak historische kaaimuur Nieuw Zuid goed verlopen

Aan de Antwerpse Ledeganckkaai werd vandaag omstreeks 17u30 met succes een stuk kaaimuur afgebroken van 60 meter lang. ...

12/06/2017

Wondelgemstraatbrug in Gent even onderbroken voor herstellingswerken

In de nacht van 9 op 10 juni 2017 voert Waterwegen en Zeekanaal NV elektromechanische werken uit aan de Wondelgemstraatbrug in Gent. ...

08/06/2017

Laatste afbraak van het voorjaar in Nieuw Zuid

Op zaterdag 10 juni rond 17u30 wordt in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai voor de laatste keer dit voorjaar een stuk kaaimuur afgebroken ...

08/06/2017

Geluids- en trillingshinder verwacht bij heiwerken in Nieuw Zuid

In de week van maandag 5 juni start aannemer THV Scheldekaaien in opdracht van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de bouw van een ...

02/06/2017

Veilig zwemmen in Vlaanderen

Met het mooie weer kan een verfrissende duik heerlijk zijn. De Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Zorg en Gezondheid, Waterwegen en ...

01/06/2017

Nieuwe Leiebrug in Wervik onder grote belangstelling geopend

Donderdag 25 mei 2017 is de nieuwe Leiebrug in Wervik feestelijke geopend! Honderden nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen naar hun nieuwe brug. ...

31/05/2017

W&Z breekt zonevreemde woningen af om verval te vermijden

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV start vandaag met de afbraak van zeven zonevreemde woningen in Briel en Fabriekstraat in ...

30/05/2017

Onderhoudswerken aan Nieuwegebrug in Jabbeke

Op maandag 12 juni 2017 start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met noodzakelijke onderhoudswerken aan de Nieuwegebrug over het kanaal ...

30/05/2017

Nieuwe Leiebrug in Wervik officieel geopend

De nieuwe Leiebrug in Wervik gaat vandaag open voor het verkeer. Vlaanderen wordt zo - na een onderbreking van 4 maanden - opnieuw verbonden met ...

25/05/2017

Afbraak volgende stuk historische kaaimuur Nieuw Zuid zaterdag 27 mei

Op zaterdag 27 mei 2017 zal in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai opnieuw een stuk kaaimuur worden afgebroken met springstoffen. ...

24/05/2017

Extra omleidingen op het jaagpad langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is volop bezig met aanpassingswerken aan het Afleidingskanaal van de Leie. ...

23/05/2017

Baggerwerken duurzaam beheerplan Boven-Zeeschelde succesvol afgerond

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft in mei onderhoudsbaggerwerken en drie pilootprojecten succesvol afgerond in het kader van het duurzaam ...

19/05/2017