Polders van Kruibeke op zucht van afwerking 09.03.2017 02:28:00

Nog enkele maanden en de Polders van Kruibeke, het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen, is klaar. Het gebied werkt niet alleen als natuurlijke waterbuffer, natuurliefhebbers kunnen zich er ook komen vergapen aan de waardevolle fauna en flora. Kers op de taart zijn de ‘tijdcapsules’ die bezoekers inwijden in de Polders.
 
Bij de opening van de Polders van Kruibeke, in oktober 2015, was enkel het veiligheidsluik van het 600 hectare grote overstromingsgebied afgewerkt. Sindsdien kan het gebied bij stormtij in werking treden. Het vangt dan extreem hoge waterpeilen van de Schelde op en houdt het water tijdelijk vast tot het rivierpeil opnieuw gezakt is. Midden januari gebeurde dat bijna, toen een stormtij het waterpeil in het Scheldebekken opstuwde.
 
Het tweede luik draait om natuur. De natuurinrichtingswerken gingen sinds 2015 onverminderd voort. Dit voorjaar zet waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV de eindsprint in. De timing hangt samen met het einde van de leidingwerken van Air Liquide. Het Franse gasbedrijf was sinds mei vorig jaar bezig met het verplaatsen van enkele pijpleidingen. Die operatie bracht het in februari tot een goed einde. Het geeft Waterwegen en Zeekanaal NV de ruimte om de laatste inrichtingswerken uit te voeren, zoals de ontpoldering van de Fasseitpolder en het uitgraven van de geul van de Barbierbeek. Een gracht die overtollig water uit het achterland afvoert, is intussen ook volledig afgewerkt.
 
Daarnaast worden de resterende werfwegen opgeruimd. De grond zal worden hergebruikt bij andere projecten van het Sigmaplan, dat heel Vlaanderen wil beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. “Die fraaie natuur in onze achtertuin maakt van de Polders meer dan ooit een recreatieve trekpleister. Natuurfanaten zijn er niet meer weg te slaan en plaatselijke ondernemers weten dit op een ecologisch verantwoorde manier te verzilveren met bijvoorbeeld fietsenverhuur of de verkoop van eerlijke streekgerechten”, klinkt het tevreden bij de burgemeester van Kruibeke Jos Stassen.
 
Slikken en schorren
Nu de pijpleidingen verplaatst zijn, kan de ontwikkeling van meer dan 130 hectare bijkomende getijdennatuur volop starten. Die natuurpracht kun je straks bewonderen in het noorden van de Polders van Kruibeke, vlak bij de veerverbinding tussen Kruibeke en Hoboken. Daarvoor opent Waterwegen en Zeekanaal NV in de loop van april de deuren van een gespecialiseerde sluis. Stefaan Nollet, projectingenieur bij Waterwegen en Zeekanaal NV: “Die sluis zal twee keer per dag, bij vloed, een beperkte hoeveelheid water binnen laten stromen. Via een brede kreek zal het brakke water volgens het ritme van het getij tot diep in het gebied doordringen. Zo ontstaan ook daar, net als in het getijdengebied van Bazel, langzamerhand slikken en schorren, geulen en kreken.” Uiteindelijk zal de helft van de 600 hectare grote Polders van Kruibeke uit getijdengebied bestaan.
 
Meer in het zuiden van de Polders, ter hoogte van het veer van Kallebeek, komt al enkele jaren getijdennatuur tot stand via twee kleinere inwateringssluizen. Ook in de Kruibeekse Kreek zullen er slikken en schorren ontstaan. Dat komt omdat die kreek sinds kort een getijdenkreek is, die via de bestaande sluis bevloeid wordt door de Schelde. In het verleden stroomde de Barbierbeek door de Kruibeekse Kreek naar de Schelde. De Barbierbeek is op haar beurt verlegd naar het noorden.
 
Tijdcapsules
Om bezoekers te wijzen op het rijke verleden van het gebied, zorgen Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos de komende maanden voor extra onthaalinfrastructuur. Dat gebeurt onder meer via het Europese LIFE+-project Scalluvia. Zo komen er bijkomende ‘tijdcapsules’. Dat zijn bankjes of picknicktafels in combinatie met een infozuil of uitkijkpunt, waar bezoekers meer te weten komen over de Polders. Er staan er nu al her en der opgesteld in en om het gebied. De Belgische designer Stefan Schöning tekende voor het ontwerp.
De nieuwe tijdcapsules komen op een bijzondere locatie. Zo ondergaat het Coninckshofke momenteel een transformatie. Het voormalige vissershuisje, vlak bij de Rupelmondse Kreek, krijgt een opknapbeurt en er komen twee natuurkijkwanden. Het nabijgelegen Karperhuisje, ingericht als zomerverblijf voor vleermuizen, krijgt dit voorjaar een uitkijkheuvel.
 
Meer info over het Sigmaproject Polders van Kruibeke vindt u hier.
 
Voor meer informatie:
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z)
Afdeling Zeeschelde
Carolien Peelaerts
T +32 (0)3 224 67 19 of +32 (0)498 94 58 88
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
2018 Antwerpen
 
 

Laatste nieuwsberichten

Kruibeekse watervallen kolken voor het eerst

Grote in- en uitwateringssluis Polders van Kruibeke lokt heel wat belangstelling Op zaterdag 24 juni stroomde het Scheldewater voor een ...

26/06/2017

Vlaamse waterwegbeheerder roept op tot spaarzaamheid bij watercaptaties

Door de extreme droogte van de afgelopen maanden en weken staat het waterpeil op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen lager dan ...

23/06/2017

Nieuwe brug Ingelmunster - start van de werken

Op vrijdag 23 juni start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in Ingelmunster met de werken voor de nieuwe brug over het kanaal ...

22/06/2017

Werken aan Celiebrug en installatie hoogte- en breedteportiek aan Oosthoekbrug (Sint-Laureins - Maldegem)

Op maandag 26 en dinsdag 27 juni voert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV dringende werken uit aan het wegdek van de Celiebrug over het ...

20/06/2017

Dampoortbrug I in Brugge even onderbroken tijdens herstellingswerken Dampoortsluis

De Dampoortbrug I over het kanaal Gent-Oostende in Brugge wordt op donderdag 22 juni enkele uren onderbroken voor alle verkeer, dus ook voor ...

20/06/2017

Gezocht: kandidaten voor bedrijventerrein 'Projectgebied Gillekens' (Vilvoorde)

Waterwegen en Zeekanaal NV zoekt kandidaten voor een bedrijventerrein te Vilvoorde: Het projectgebied Gillekens is gelegen aan de rechteroever ...

19/06/2017

POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV investeren fors in binnenvaartplatformen

De POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV zullen in de komende 3 jaar bijkomende capaciteit ontwikkelen voor de binnenvaart. ...

16/06/2017

Oosthoekbrug over Leopoldkanaal afgesloten voor wegverkeer (Sint-Laureins / Maldegem)

De Oosthoekbrug over het Leopoldkanaal op de grens van Sint-Laureins en Maldegem wordt vandaag afgesloten voor het wegverkeer. ...

14/06/2017

Afbraak historische kaaimuur Nieuw Zuid goed verlopen

Aan de Antwerpse Ledeganckkaai werd vandaag omstreeks 17u30 met succes een stuk kaaimuur afgebroken van 60 meter lang. ...

12/06/2017

Wondelgemstraatbrug in Gent even onderbroken voor herstellingswerken

In de nacht van 9 op 10 juni 2017 voert Waterwegen en Zeekanaal NV elektromechanische werken uit aan de Wondelgemstraatbrug in Gent. ...

08/06/2017

Laatste afbraak van het voorjaar in Nieuw Zuid

Op zaterdag 10 juni rond 17u30 wordt in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai voor de laatste keer dit voorjaar een stuk kaaimuur afgebroken ...

08/06/2017

Geluids- en trillingshinder verwacht bij heiwerken in Nieuw Zuid

In de week van maandag 5 juni start aannemer THV Scheldekaaien in opdracht van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de bouw van een ...

02/06/2017

Veilig zwemmen in Vlaanderen

Met het mooie weer kan een verfrissende duik heerlijk zijn. De Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Zorg en Gezondheid, Waterwegen en ...

01/06/2017

Nieuwe Leiebrug in Wervik onder grote belangstelling geopend

Donderdag 25 mei 2017 is de nieuwe Leiebrug in Wervik feestelijke geopend! Honderden nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen naar hun nieuwe brug. ...

31/05/2017

W&Z breekt zonevreemde woningen af om verval te vermijden

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV start vandaag met de afbraak van zeven zonevreemde woningen in Briel en Fabriekstraat in ...

30/05/2017

Onderhoudswerken aan Nieuwegebrug in Jabbeke

Op maandag 12 juni 2017 start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met noodzakelijke onderhoudswerken aan de Nieuwegebrug over het kanaal ...

30/05/2017

Nieuwe Leiebrug in Wervik officieel geopend

De nieuwe Leiebrug in Wervik gaat vandaag open voor het verkeer. Vlaanderen wordt zo - na een onderbreking van 4 maanden - opnieuw verbonden met ...

25/05/2017

Afbraak volgende stuk historische kaaimuur Nieuw Zuid zaterdag 27 mei

Op zaterdag 27 mei 2017 zal in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai opnieuw een stuk kaaimuur worden afgebroken met springstoffen. ...

24/05/2017

Extra omleidingen op het jaagpad langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is volop bezig met aanpassingswerken aan het Afleidingskanaal van de Leie. ...

23/05/2017

Baggerwerken duurzaam beheerplan Boven-Zeeschelde succesvol afgerond

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft in mei onderhoudsbaggerwerken en drie pilootprojecten succesvol afgerond in het kader van het duurzaam ...

19/05/2017