Recreatie

‘De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen’
 
Brochure NL - Nieuwe geactualiseerde Nederlandstalige brochure – januari 2016
Brochure FR - La navigation de plaisance sur les voies navigables en Flandre
Brochure DE - Die Sportschiffahrt auf  den WasserstraBen in Flandern
Brochure ENG - Recreational boating on navigable waterways in Flanders

Beleidsvisie recreatie op het water

Multifunctionaliteit en het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg maken deel uit van missie en strategische doelstellingen van de waterwegbeheerders. De waterwegbeheerders geven aan dit voornemen zelf actief vorm en stellen zich voluntaristisch op t.a.v. initiatieven van derden. De nood aan een beleidsvisie voor de verdere toekomst dringt zich evenwel op. 

Waterwegen en Zeekanaal NV en De Vlaamse Waterweg nv stelden een beleidsvisie Recreatie op het water op die voor hen het gemeenschappelijk kader zal vormen waarbinnen zij recreatie op hun waterwegen verder willen zien en laten ontwikkelen. Recreatie langs het water (fietsen, wandelen e.a.) worden door deze beleidsvisie niet gevat.

Uitgangspunten van de beleidsvisie zijn dat er binnen bepaalde voorwaarden ruimte kan zijn voor meer recreatie op de waterwegen, maar dat er ook aandacht moet zijn voor kwalitatief betere en maatschappelijk verantwoorde recreatie. De visie wordt in eerste instantie gekaderd binnen de Vlaamse Beleidscontext (hoofdstuk 2). Vervolgens worden de verschillende recreatievormen gedefinieerd (hoofdstuk 3) en komen het plan van aanpak (hoofdstuk 4), de visie en analyse (hoofdstuk 5) van de verschillende vormen van waterrecreatie aan bod. Voor elke vorm van recreatie op het water worden de krijtlijnen voor ontwikkeling weergegeven. Verschillende vormen van waterrecreatie stellen elk op zich eisen aan de waterweg die soms tegengesteld of conflicterend kunnen zijn (bv. harde versus zachte recreatie). Belangrijke aandachtspunten bij de invulling van de beleidsvisie zijn dan ook veiligheid en conflictbeheersing. De veiligheid van alle waterweggebruikers dient te worden verzekerd. Synergie met en conflictbeheersing t.a.v. de beroepsscheepvaart dient bewaakt te worden. Zonering van de verschillende recreatievormen vormt een belangrijk element.

W&Z en De Vlaamse Waterweg zijn er voorstander van om de zachte vormen van waterrecreatie bij voorkeur verder uit te bouwen op en langs kleinere waterwegen waar de omstandigheden om deze recreatievorm te beoefenen veiliger zijn, of waar de randvoorwaarden voor recreatie beter kunnen ingevuld worden. Hardere vormen van waterrecreatie, die aan hoge snelheid worden uitgevoerd, horen veeleer thuis op waterwegen van hogere CEMT-klasse. Tot slot volgt een besluit waarin de krachtlijnen van de beleidsvisie worden aangegeven.
 
Beleidsvisie als kader voor overleg, samenwerking en financiering
De beleidsvisie zal voor de waterwegbeheerders het kader vormen voor overleg en samenwerking inzake recreatie op het water met andere overheden, organisaties en stakeholders binnen de sectoren recreatie, sport en toerisme.

Bij de verdere uitwerking van de visie en het concretiseren ervan op het terrein zullen de waterwegbeheerders in het bijzonder rekening houden met de prioriteiten die in het kader van de evaluatie van het beleidsplan waterrecreatie en -toerisme zijn aanvaard.

W&Z en De Vlaamse Waterweg willen, vanuit de uitgangspunten van beleidsvisie en binnen de geledingen van het overlegplatform Waterrecreatie, -toerisme en – sport dat op Vlaams niveau werkzaam is, actief meewerken aan het realiseren van de prioriteiten waarbij het verder vorm geven van een kwalitatief hoogstaand netwerk voor de verschillende vormen van recreatie de leidraad vormt. Het aantrekkelijker maken van onze waterwegen voor al wie er zich op en langs beweegt is het streefdoel en moet leiden tot een ‘product’ dat met enthousiasme in binnen- en buitenland kan worden gepromoot en dat het maatschappelijk belang van onze waterwegen vergroot.
 
Hier vindt u de Beleidsvisie Recreatie op het water van de waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en De Vlaamse Waterweg nv.
 
 

Laatste nieuwsberichten

Willemsbrug in Grimbergen tijdelijk gesloten voor herstellingswerken

Een deel van het bewegingsmechanisme van de Willemsbrug in Grimbergen liep recent schade op en is dan ook aan herstelling toe. ...

30/03/2017

Watergebonden site Ford Genk toegewezen

Twee bedrijven zorgen voor 130.000 containers over de waterweg De Vlaamse Waterweg nv lanceerde op 7 december 2016 een marktbevraging naar ...

29/03/2017

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug Eppegem op plaats gelegd

Vandaag werd het stalen gedeelte van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Zenne in Eppegem op zijn plaats gelegd. ...

29/03/2017

Herstellingswerken aan de tafelbrug (R30) in Brugge

Vanaf maandag 3 april tot en met zaterdag 8 april 2017 voert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) herstellingswerken uit aan het ...

27/03/2017

Eerstesteenlegging nieuwe voetgangers- en fietsersbrug in Wetteren

Vanaf 2018 zullen voetgangers en fietsers veiliger en vlotter de Schelde kunnen oversteken in Wetteren. ...

24/03/2017

Binnen-Dijle stroomt na 40 jaar opnieuw bovengronds

Alles ziet er naar uit dat de Binnen-Dijle in de zomer van 2018 weer bovengronds stroomt aan de Zandpoortvest in Mechelen. ...

22/03/2017

Wereldwaterdag

Morgen is het Wereldwaterdag. De klimaatverandering zet druk op onze relatie met water. ...

21/03/2017

Infomoment sanering en verondieping voormalige kleigroeve Terhagen

De provincie Antwerpen en Waterwegen en Zeekanaal NV organiseren dinsdag 21 maart om 20u00 een infomoment voor de bewoners over de verondieping ...

17/03/2017

Vermarkting jachthaven ex-Fevaca Inn te Willebroek

Dit terrein behoort tot de voormalige site van Fevaca Inn en bestaat uit een insteekdok voorzien van steigers voor jachten en ligplaatsen op de ...

17/03/2017

Onderhoudswerken aan Kattendijksluis op 18 maart

De onderhoudsbaggerwerken in de Kattendijksluis in Antwerpen zullen uiteindelijk morgen, zaterdag 18 maart 2017, plaatsvinden. ...

17/03/2017

Tijdelijke Kruispoortbrug in Brugge tegen september

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) plaatst voor het begin van volgend schooljaar een tijdelijke Kruispoortbrug in Brugge. ...

16/03/2017

Onderhoudswerken Kattendijksluis uitgesteld

Kattendijkbrug toegankelijk voor verkeer. Anders dan aanvankelijk gecommuniceerd zal er morgen (16/03), overmorgen (17/03) en op 22/03 niet ...

15/03/2017

Openbaar onderzoek jachthaven Lot van start

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft de bouwaanvraag gelanceerd voor de aanleg van een jachthaven langs het kanaal naar Charleroi in Lot. ...

15/03/2017

Tijdelijke oplossing voor afgesloten fietsers- en voetgangersbrug naast de Candabrug in Brugge

Eind vorig jaar stelde waterwegbeheer Waterwegen en Zeekanaal NV ernstige schade vast aan de fietsers- en voetgangersbrug naast de Candabrug. ...

10/03/2017

Polders van Kruibeke op zucht van afwerking

Nog enkele maanden en de Polders van Kruibeke, het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen, is klaar. ...

09/03/2017

Lancering ‘Oeverlopen’ – Wandelen met een belevingsgids van de Polders van Kruibeke tot Temse

Het Sigmagebied ter hoogte van Kruibeke is omgetoverd tot een prachtig natuurgebied met bewegwijzerde wandelpaden. ...

05/03/2017

Infrastructuurwerken Tech Lane Ghent van start

Deze maand starten de infrastructuurwerken voor het nieuwe bedrijvenpark ‘Tech Lane Ghent’, voorheen Eiland Zwijnaarde. ...

03/03/2017

Panne Vredesbrug Willebroek opgelost

Bij de bediening vanop afstand van de Vredesbrug over het zeekanaal Brussel-Schelde deed zich gisteren omstreeks 17. ...

02/03/2017

Nieuwe stuw en sluis in Aalst – jaagpad weekje afgesloten tijdens krokusvakantie

Het jaagpad tussen het verlengde van de Louis Camusstraat en de Zeebergbrug wordt tijdens de krokusvakantie afgesloten voor fietsers en ...

28/02/2017

Waterwegen en Zeekanaal NV vraagt stedenbouwkundige vergunning aan voor de aanleg van de Zuidbrug in Halle

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV heeft op 12 januari 2017 de aanvraag ingediend voor de stedenbouwkundige vergunning voor de ...

24/02/2017