Recreatie

‘De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen’
 
Brochure NL - Nieuwe geactualiseerde Nederlandstalige brochure – mei 2017
Brochure FR - La navigation de plaisance sur les voies navigables en Flandre
Brochure DE - Die Sportschiffahrt auf  den WasserstraBen in Flandern
Brochure ENG - Recreational boating on navigable waterways in Flanders

Beleidsvisie recreatie op het water

Multifunctionaliteit en het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg maken deel uit van missie en strategische doelstellingen van de waterwegbeheerders. De waterwegbeheerders geven aan dit voornemen zelf actief vorm en stellen zich voluntaristisch op t.a.v. initiatieven van derden. De nood aan een beleidsvisie voor de verdere toekomst dringt zich evenwel op. 

Waterwegen en Zeekanaal NV en De Vlaamse Waterweg nv stelden een beleidsvisie Recreatie op het water op die voor hen het gemeenschappelijk kader zal vormen waarbinnen zij recreatie op hun waterwegen verder willen zien en laten ontwikkelen. Recreatie langs het water (fietsen, wandelen e.a.) worden door deze beleidsvisie niet gevat.

Uitgangspunten van de beleidsvisie zijn dat er binnen bepaalde voorwaarden ruimte kan zijn voor meer recreatie op de waterwegen, maar dat er ook aandacht moet zijn voor kwalitatief betere en maatschappelijk verantwoorde recreatie. De visie wordt in eerste instantie gekaderd binnen de Vlaamse Beleidscontext (hoofdstuk 2). Vervolgens worden de verschillende recreatievormen gedefinieerd (hoofdstuk 3) en komen het plan van aanpak (hoofdstuk 4), de visie en analyse (hoofdstuk 5) van de verschillende vormen van waterrecreatie aan bod. Voor elke vorm van recreatie op het water worden de krijtlijnen voor ontwikkeling weergegeven. Verschillende vormen van waterrecreatie stellen elk op zich eisen aan de waterweg die soms tegengesteld of conflicterend kunnen zijn (bv. harde versus zachte recreatie). Belangrijke aandachtspunten bij de invulling van de beleidsvisie zijn dan ook veiligheid en conflictbeheersing. De veiligheid van alle waterweggebruikers dient te worden verzekerd. Synergie met en conflictbeheersing t.a.v. de beroepsscheepvaart dient bewaakt te worden. Zonering van de verschillende recreatievormen vormt een belangrijk element.

W&Z en De Vlaamse Waterweg zijn er voorstander van om de zachte vormen van waterrecreatie bij voorkeur verder uit te bouwen op en langs kleinere waterwegen waar de omstandigheden om deze recreatievorm te beoefenen veiliger zijn, of waar de randvoorwaarden voor recreatie beter kunnen ingevuld worden. Hardere vormen van waterrecreatie, die aan hoge snelheid worden uitgevoerd, horen veeleer thuis op waterwegen van hogere CEMT-klasse. Tot slot volgt een besluit waarin de krachtlijnen van de beleidsvisie worden aangegeven.
 
Beleidsvisie als kader voor overleg, samenwerking en financiering
De beleidsvisie zal voor de waterwegbeheerders het kader vormen voor overleg en samenwerking inzake recreatie op het water met andere overheden, organisaties en stakeholders binnen de sectoren recreatie, sport en toerisme.

Bij de verdere uitwerking van de visie en het concretiseren ervan op het terrein zullen de waterwegbeheerders in het bijzonder rekening houden met de prioriteiten die in het kader van de evaluatie van het beleidsplan waterrecreatie en -toerisme zijn aanvaard.

W&Z en De Vlaamse Waterweg willen, vanuit de uitgangspunten van beleidsvisie en binnen de geledingen van het overlegplatform Waterrecreatie, -toerisme en – sport dat op Vlaams niveau werkzaam is, actief meewerken aan het realiseren van de prioriteiten waarbij het verder vorm geven van een kwalitatief hoogstaand netwerk voor de verschillende vormen van recreatie de leidraad vormt. Het aantrekkelijker maken van onze waterwegen voor al wie er zich op en langs beweegt is het streefdoel en moet leiden tot een ‘product’ dat met enthousiasme in binnen- en buitenland kan worden gepromoot en dat het maatschappelijk belang van onze waterwegen vergroot.
 
Hier vindt u de Beleidsvisie Recreatie op het water van de waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en De Vlaamse Waterweg nv.
 
 

Laatste nieuwsberichten

60 000 ton afval voortaan jaarlijks over het water naar installatie in Doel

Vanaf november zal jaarlijks 60.000 ton huisvuil van gemeenten in Vlaams-Brabant over het water naar de thermische verwerkingsinstallatie van ...

21/09/2017

Openstelling gerenoveerde Vaartkombrug Leuven voorzien eind oktober

Om de verkeersontsluiting rond de Vaartkom in Leuven te verbeteren, voert Waterwegen en Zeekanaal NV momenteel werken uit voor de renovatie van ...

19/09/2017

Herstellingswerken aan Krakelebrug in Brugge

Tijdens het weekend van 23 en 24 september 2017 voert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV werken uit aan het bewegingsmechanisme van de ...

19/09/2017

Infomarkt fietsbruggen Zemst op 19 september

Waterwegen en Zeekanaal NV bouwt momenteel in samenwerking met het lokale gemeentebestuur en met de financiële steun van het Europees Fonds voor ...

18/09/2017

Brug Humbeek komend weekend tijdelijk gestremd voor wegverkeer

Waterwegen en Zeekanaal NV laat komend weekend onderhoudswerken uitvoeren aan de brug in Humbeek. ...

18/09/2017

Plaatsing nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in Wetteren

Fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers zullen de Schelde in Wetteren straks veel vlotter kunnen oversteken. ...

16/09/2017

Plaatsing nieuwe Scheldebrug in Wetteren

Fietsers, voetgangers en rolstoelgebruikers zullen de Schelde in Wetteren straks veel vlotter kunnen oversteken. ...

13/09/2017

Startschot voor onderzoek naar toekomst Kanaal Bossuit-Kortrijk

Vandaag heeft de Vlaamse regering groen licht gegeven aan waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV om te onderzoeken welke toekomst het ...

08/09/2017

Durmejaagpad onderbroken tussen Tielrode en Mirabrug

Tussen Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster is het jaagpad aan de Durme minstens tot eind dit jaar afgesloten. ...

08/09/2017

Extra veiligheidsmaatregelen aan Balgerhoekebrug

Vanaf 1 september plaatst waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV verkeerslichten aan weerszijden van de Balgerhoekebrug, die op de grens ...

30/08/2017

Nieuwe brug Ingelmunster - Afbraak Mandelbrug

Op 6 september start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de werken aan de Mandelbrug in het centrum van Ingelmunster. ...

29/08/2017

Start werken openbaar domein en waterkering Sint-Andries en Zuid

De eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein van de Scheldekaaien en de nieuwe waterkering in het deelgebied Sint-Andries en Zuid gaat ...

29/08/2017

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug Eppegem opengesteld

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Zenne in Eppegem is vandaag opengesteld voor het verkeer. ...

28/08/2017

Jaagpad op linkeroever afgesloten door voorbereidende werken voorhavens nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve

Vanaf eind augustus starten de voorbereidende werken aan de voorhavens van de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve. ...

16/08/2017

Herstellingswerken aan hefbrug in Oudenaarde

De hefbrug over de Boven-Schelde in Oudenaarde zal 2 dagen niet toegankelijk zijn voor het verkeer. ...

16/08/2017

Contouren Pijntoren worden visueel weergegeven op stuweiland

De contouren van de Pijntoren zullen visueel weergegeven worden op het stuweiland. ...

10/08/2017

Vervoer van huishoudelijk afval Vlaams-Brabant via binnenvaart een feit

Waterwegen & Zeekanaal NV, de intercommunales Haviland en EcoWerf in Vlaams-Brabant en afvalverwerker Indaver sloten een overeenkomst voor ...

02/08/2017

Stalen Baileybrug over Grote Nete in Oosterlo wordt vervangen

Waar de Eindhoutseweg de Grote Nete kruist in Oosterlo (grondgebied Geel) bevindt zich een stalen Baileybruggetje. ...

02/08/2017

Restanten unieke Pijntoren gevonden op stuweiland Geraardsbergen - bezoek mogelijk van woensdag 2 tot en met vrijdag 4 augustus 2017

De bouw van de nieuwe stuw in Geraardsbergen is volop bezig. Archeologen volgen de werken van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV op de ...

01/08/2017

Jaagpad ter hoogte van Barebeek in Muizen tegen eind september weer open

De werf voor de lokale verbreding van het kanaal Leuven-Dijle aan het dierenpark Planckendael in Muizen (Mechelen) heeft door technische ...

19/07/2017