Recreatie

‘De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen’
 
Brochure NL - Nieuwe geactualiseerde Nederlandstalige brochure – mei 2017
Brochure FR - La navigation de plaisance sur les voies navigables en Flandre
Brochure DE - Die Sportschiffahrt auf  den WasserstraBen in Flandern
Brochure ENG - Recreational boating on navigable waterways in Flanders

Beleidsvisie recreatie op het water

Multifunctionaliteit en het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg maken deel uit van missie en strategische doelstellingen van de waterwegbeheerders. De waterwegbeheerders geven aan dit voornemen zelf actief vorm en stellen zich voluntaristisch op t.a.v. initiatieven van derden. De nood aan een beleidsvisie voor de verdere toekomst dringt zich evenwel op. 

Waterwegen en Zeekanaal NV en De Vlaamse Waterweg nv stelden een beleidsvisie Recreatie op het water op die voor hen het gemeenschappelijk kader zal vormen waarbinnen zij recreatie op hun waterwegen verder willen zien en laten ontwikkelen. Recreatie langs het water (fietsen, wandelen e.a.) worden door deze beleidsvisie niet gevat.

Uitgangspunten van de beleidsvisie zijn dat er binnen bepaalde voorwaarden ruimte kan zijn voor meer recreatie op de waterwegen, maar dat er ook aandacht moet zijn voor kwalitatief betere en maatschappelijk verantwoorde recreatie. De visie wordt in eerste instantie gekaderd binnen de Vlaamse Beleidscontext (hoofdstuk 2). Vervolgens worden de verschillende recreatievormen gedefinieerd (hoofdstuk 3) en komen het plan van aanpak (hoofdstuk 4), de visie en analyse (hoofdstuk 5) van de verschillende vormen van waterrecreatie aan bod. Voor elke vorm van recreatie op het water worden de krijtlijnen voor ontwikkeling weergegeven. Verschillende vormen van waterrecreatie stellen elk op zich eisen aan de waterweg die soms tegengesteld of conflicterend kunnen zijn (bv. harde versus zachte recreatie). Belangrijke aandachtspunten bij de invulling van de beleidsvisie zijn dan ook veiligheid en conflictbeheersing. De veiligheid van alle waterweggebruikers dient te worden verzekerd. Synergie met en conflictbeheersing t.a.v. de beroepsscheepvaart dient bewaakt te worden. Zonering van de verschillende recreatievormen vormt een belangrijk element.

W&Z en De Vlaamse Waterweg zijn er voorstander van om de zachte vormen van waterrecreatie bij voorkeur verder uit te bouwen op en langs kleinere waterwegen waar de omstandigheden om deze recreatievorm te beoefenen veiliger zijn, of waar de randvoorwaarden voor recreatie beter kunnen ingevuld worden. Hardere vormen van waterrecreatie, die aan hoge snelheid worden uitgevoerd, horen veeleer thuis op waterwegen van hogere CEMT-klasse. Tot slot volgt een besluit waarin de krachtlijnen van de beleidsvisie worden aangegeven.
 
Beleidsvisie als kader voor overleg, samenwerking en financiering
De beleidsvisie zal voor de waterwegbeheerders het kader vormen voor overleg en samenwerking inzake recreatie op het water met andere overheden, organisaties en stakeholders binnen de sectoren recreatie, sport en toerisme.

Bij de verdere uitwerking van de visie en het concretiseren ervan op het terrein zullen de waterwegbeheerders in het bijzonder rekening houden met de prioriteiten die in het kader van de evaluatie van het beleidsplan waterrecreatie en -toerisme zijn aanvaard.

W&Z en De Vlaamse Waterweg willen, vanuit de uitgangspunten van beleidsvisie en binnen de geledingen van het overlegplatform Waterrecreatie, -toerisme en – sport dat op Vlaams niveau werkzaam is, actief meewerken aan het realiseren van de prioriteiten waarbij het verder vorm geven van een kwalitatief hoogstaand netwerk voor de verschillende vormen van recreatie de leidraad vormt. Het aantrekkelijker maken van onze waterwegen voor al wie er zich op en langs beweegt is het streefdoel en moet leiden tot een ‘product’ dat met enthousiasme in binnen- en buitenland kan worden gepromoot en dat het maatschappelijk belang van onze waterwegen vergroot.
 
Hier vindt u de Beleidsvisie Recreatie op het water van de waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en De Vlaamse Waterweg nv.
 
 

Laatste nieuwsberichten

Kruibeekse watervallen kolken voor het eerst

Grote in- en uitwateringssluis Polders van Kruibeke lokt heel wat belangstelling Op zaterdag 24 juni stroomde het Scheldewater voor een ...

26/06/2017

Vlaamse waterwegbeheerder roept op tot spaarzaamheid bij watercaptaties

Door de extreme droogte van de afgelopen maanden en weken staat het waterpeil op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen lager dan ...

23/06/2017

Nieuwe brug Ingelmunster - start van de werken

Op vrijdag 23 juni start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV in Ingelmunster met de werken voor de nieuwe brug over het kanaal ...

22/06/2017

Werken aan Celiebrug en installatie hoogte- en breedteportiek aan Oosthoekbrug (Sint-Laureins - Maldegem)

Op maandag 26 en dinsdag 27 juni voert waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV dringende werken uit aan het wegdek van de Celiebrug over het ...

20/06/2017

Dampoortbrug I in Brugge even onderbroken tijdens herstellingswerken Dampoortsluis

De Dampoortbrug I over het kanaal Gent-Oostende in Brugge wordt op donderdag 22 juni enkele uren onderbroken voor alle verkeer, dus ook voor ...

20/06/2017

Gezocht: kandidaten voor bedrijventerrein 'Projectgebied Gillekens' (Vilvoorde)

Waterwegen en Zeekanaal NV zoekt kandidaten voor een bedrijventerrein te Vilvoorde: Het projectgebied Gillekens is gelegen aan de rechteroever ...

19/06/2017

POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV investeren fors in binnenvaartplatformen

De POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV zullen in de komende 3 jaar bijkomende capaciteit ontwikkelen voor de binnenvaart. ...

16/06/2017

Oosthoekbrug over Leopoldkanaal afgesloten voor wegverkeer (Sint-Laureins / Maldegem)

De Oosthoekbrug over het Leopoldkanaal op de grens van Sint-Laureins en Maldegem wordt vandaag afgesloten voor het wegverkeer. ...

14/06/2017

Afbraak historische kaaimuur Nieuw Zuid goed verlopen

Aan de Antwerpse Ledeganckkaai werd vandaag omstreeks 17u30 met succes een stuk kaaimuur afgebroken van 60 meter lang. ...

12/06/2017

Wondelgemstraatbrug in Gent even onderbroken voor herstellingswerken

In de nacht van 9 op 10 juni 2017 voert Waterwegen en Zeekanaal NV elektromechanische werken uit aan de Wondelgemstraatbrug in Gent. ...

08/06/2017

Laatste afbraak van het voorjaar in Nieuw Zuid

Op zaterdag 10 juni rond 17u30 wordt in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai voor de laatste keer dit voorjaar een stuk kaaimuur afgebroken ...

08/06/2017

Geluids- en trillingshinder verwacht bij heiwerken in Nieuw Zuid

In de week van maandag 5 juni start aannemer THV Scheldekaaien in opdracht van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met de bouw van een ...

02/06/2017

Veilig zwemmen in Vlaanderen

Met het mooie weer kan een verfrissende duik heerlijk zijn. De Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Zorg en Gezondheid, Waterwegen en ...

01/06/2017

Nieuwe Leiebrug in Wervik onder grote belangstelling geopend

Donderdag 25 mei 2017 is de nieuwe Leiebrug in Wervik feestelijke geopend! Honderden nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen naar hun nieuwe brug. ...

31/05/2017

W&Z breekt zonevreemde woningen af om verval te vermijden

Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV start vandaag met de afbraak van zeven zonevreemde woningen in Briel en Fabriekstraat in ...

30/05/2017

Onderhoudswerken aan Nieuwegebrug in Jabbeke

Op maandag 12 juni 2017 start waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV met noodzakelijke onderhoudswerken aan de Nieuwegebrug over het kanaal ...

30/05/2017

Nieuwe Leiebrug in Wervik officieel geopend

De nieuwe Leiebrug in Wervik gaat vandaag open voor het verkeer. Vlaanderen wordt zo - na een onderbreking van 4 maanden - opnieuw verbonden met ...

25/05/2017

Afbraak volgende stuk historische kaaimuur Nieuw Zuid zaterdag 27 mei

Op zaterdag 27 mei 2017 zal in Nieuw Zuid aan de Antwerpse Ledeganckkaai opnieuw een stuk kaaimuur worden afgebroken met springstoffen. ...

24/05/2017

Extra omleidingen op het jaagpad langs het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) is volop bezig met aanpassingswerken aan het Afleidingskanaal van de Leie. ...

23/05/2017

Baggerwerken duurzaam beheerplan Boven-Zeeschelde succesvol afgerond

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft in mei onderhoudsbaggerwerken en drie pilootprojecten succesvol afgerond in het kader van het duurzaam ...

19/05/2017